พระธาตุศรีสุราษฎร์

View photos

The relics of Srinarth were created on Nov. Prof. Engraved on the mountain of the diamond harbor, about six miles south of the city, it was the first of its kind in the city district; a tall, slender, candlestick-like, or melancholy pole, adorned with a stucco pattern, a beautiful and unique Srivishai architecture, on March 27, 1857. Prof. In 1959, His Majesty the 9th Reign, along with His Majesty the Queen, visited Surat Thani, where he went to worship the Sril Surat, where they planted the Permission tree for auspicious purposes, later in May. Prof. In 1984, His Majesty the King of Mary conducted a ceremony containing the relics and also planted the kite trees of Surat Thani Province as a memorial. The diamond horns were considered a historic, glorious and invaluable place for the people of Surat Thani. Thus, the people of Surat Thani Province recognized the great importance of this auspicious place and set up a "tradition of quilt." Si Surat and his natural diamond "takes place from March 26 to 27 each year to share in the commendation of love and honor of His Majesty the 9th Reign, and underscores the importance of a sacred place in the midst of nature.
See Original Text
    พระธาตุศรีสุราษฎร์ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2500 ประดิษฐานบนยอดเขาท่าเพชร ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศใต้ประมาณ 6 กิโลเมตร นับเป็นปูชนียสถานองค์แรกของอำเภอเมือง ลักษณะรูปทรงสูงเรียวคล้ายลำเทียนหรือเสาอโศก ประดับด้วยลวดลายปูนปั้น นับว่าเป็นสถาปัตยกรรมแบบศรีวิชัยประยุกต์ที่สวยงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2502 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จเยือนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้ได้เสด็จไปทรงสักการะพระธาตุศรีสุราษฎร์ ทั้งสองพระองค์ทรงปลูกต้นพะยอมไว้เพื่อเป็นสิริมงคล ต่อมาใน พ.ศ. 2527 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และทรงปลูกต้นเคี่ยม ต้นไม้ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นที่ระลึกด้วย เขาท่าเพชรจึงถือเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ ความเป็นสิริมงคลและทรงคุณค่ายิ่งสำหรับชาวสุราษฎร์ธานี ด้วยเหตุนี้ ประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ตระหนักถึงความสำคัญยิ่งของสถานที่อันเป็นสิริมงคลแห่งนี้ จึงได้กำหนดจัดงาน "ประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ แลธรรมชาติเขาท่าเพชร" ขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม ของทุกปี เพื่อร่วมแสดงความจงรักภัคดีและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และเป็นการย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ ท่ามกลางธรรมชาติ

0
ตำบลมะขามเตี้ย , อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี , 84000, Thailand
11032 km from your location

Promotions

No promotions at the moment

Map

Sign in (Consumer)

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas