วัดคลองอ้อมใหญ่

View photos

"Originally, this temple was an abandoned temple for about 10 years, but it was not known how long it had been abandoned, but only what was left of the ruins of the portions of the temple, such as the buildings of the temple, remained, but only to be known as the temples, but also of the buildings, which left little evidence of the temple, and there was a Buddha, the president of the temple, standing idle in the forest, lacking people to worship, so the mayor of the district invited the president of the temple to put it in the Shishaishai, Nakhon Sin Pathom Province, in 1949.


See Original Text
    "วัดคลองอ้อมใหญ่ แต่เดิมมา วัดนี้เป็นวัดร้างมานาน ประมาณ ๑๐๐ ปีเศษ แต่ไม่ทราบชัดเจนว่าร้างมานานเท่าไร คือ ปี พ.ศ.อะไร คงเหลือไว้แต่เพียงซากปรักหักพังของส่วน ถาวรวัตถุภายในวัดเท่านั้น เช่น ตัวอาคารของ อุโบสถ คงเหลือแต่ ร่องรอยให้รู้ว่าเป็นอุโบสถเท่านั้นนอกจากนั้น ก็เป็นอาคารสถานที่ ต่างๆ ซึ่งก็แทบจะไม่เหลืออะไร ไว้เป็นหลักฐานของความเป็นวัด มีพระพุทธรูป พระประธานประจำวัดตั้งอยู่เฉย ๆ ในป่า ขาดผู้คน มากราบไหว้บูชา ดังนั้นท่านขุนนครรัฐเขต จึงได้อัญเชิญ พระประธานของวัดนี้ ไปประดิษฐานไว้ที่อุโบสถวัดตุ๊กตา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๙ ทั้งนี้เป็น คำบอกเล่าจากท่านผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลแห่งนี้

1
2/1 หมู่ 3 ตำบลอ้อมใหญ่, สามพราน, นครปฐม, 73160, Thailand
11115 km from your location

Digital Temple Thailand

18-05-2022

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย

18-05-2022

ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
See Original Text

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย
ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Featured Sponsors

Special thanks to

TOA PAINT (THAILAND) PCL

As TOA strives to become a leader in a paint market, and with our responsibility, we have developed our capacity for sustainable competitiveness, focusing on consumers, stores, employees and communities as part of our success.

Find out more

Map

Related Locations (226)

swipe left & right to navigate

Sign in (Consumer)

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas