วัดราษฎร์ศรัทธาราม

View photos

"วัดราษฎร์ศรัทธาราม ซึ่งเป็นวัดเล็กๆ อยู่ริมถนนสายพระประโทน – บ้านแพ้ว เชื่อว่าหลายๆคนคงจะผ่านไป ผ่านมาประจำ แต่ไม่ทราบว่าที่วัดนั้นมีความเป็นมาอย่างไร และมีอะไรพิเศษบ้าง เพราะพระสงฆ์ภายในวัดก็อยู่กันอย่างสงบและเรียบง่าย ไม่ทำการ ประชาสัมพันธ์ให้โด่งดัง จึงไม่มีใครทราบว่า ภายในวัดมีของดีอย่างไร แต่ชาวบ้านรอบๆวัดจะรู้ดีว่า “หลวงพ่อศรีวิชัย” แห่ง วัดราษฎร์ศรัทธารามนั้นศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก
อันว่าวัดราษฎร์ศรัทธารามนั้นมีหลายชื่อ เดิมทีเรียกกันว่า “วัดปลายคลองตาปลั่ง“ บ้างก็เรียก วัดราษฎร์ศรัทธารามหรือ วัดไทย เพราะในพื้นที่ย่านอำเภอบ้านแพ้ว มีอีกวัดหนึ่งชื่อเรียกวัดคล้ายกัน คือวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม อยู่ต้นคลองตาปลั่ง
สำหรับคลองตาปลั่งนั้นเป็นคลองลัดเชื่อมระหว่างพื้นที่อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร กับอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ต้นคลองตาปลั่งแยกจากคลองบ้านแพ้ว หรือ คลองสามหลัก ซึ่งเป็นคลองใหญ่ใช้สัญจรไปมา เป็นเส้นทางน้ำหลัก ในสมัยก่อน คลองบ้านแพ้ว ตัดจากแม่น้ำท่าจีนออกไปดำเนินสะดวกออกแม่น้ำแม่กลอง สมัยที่การคมนาคมทางรถยังไม่มี คลองบ้านแพ้วสายนี้สำคัญมาก
ที่ต้นคลองตาปลั่งมีวัดชื่อ วัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม หรือชาวบ้านเรียกว้า “ วัดมอญ ” เพราะเป็นวัดที่ชาวรามัญสร้างขึ้นมา คลองตาปลั่งลัดเลาะไปตามสวนจนสุดเขตที่หมู่ ๙ ตำบลตลาดจินดา ปลายคลองตาปลั่ง เส้นแบ่งกั้นเขตตำบลมีวัดอยู่วัดหนึ่งชื่อ “ วัดราษฎร์ศรัทธาราม ( วัดไทยคลองตาปลั่ง ) “ หรือ ” วัดไทย ” ระหว่างวัดไทยกับวัดมอญผู้คนมักสับสน คนพื้นที่ไกลๆ ต่างถิ่นมัก จะมาวัด สอบถามชาวบ้าน มักจะถามว่า วัดราษฎร์ศรัทธารามไปทางไหน คนตอบคำถามก็ไม่แน่ใจ เพราะไม่ทราบว่าจะแนะนำให้ไปวัด ไหนดี บางครั้งคนถามเอง ก็ทราบแต่เพียงชื่อวัดราษฎร์ศรัทธาเท่านั้น ต้องลงรายละเอียดกันให้วุ้น จึงจะรู้ว่าต้องการไปวัดไหน ฉะนั้นเวลามีคนไปถามที่ตั้งวัดราษฎร์ศรัทธา ต้องบอกต่อให้ละเอียดด้วยว่า ศรัทธารามหรือศรัทธากะยาราม ป้องกันบอกทางไปผิดวัด เพราะวัดทั้งสองแห่ง อยู่กันคนละทิศเลย วัดราษฎร์ศรัทธากะยารามอยู่ทางทิศใต้ วัดราษฎร์ศรัทธารามอยู่ทางทิศเหนือ
จากปลายคลองตาปลั่งที่เป็นที่ตั้งวัดราษฎร์ศรัทธาราม ลึกเข้าไปในเขตตำบลตลาดจินดาไปออกอำเภอสามพราน คลองเส้นนี้ เรียกว่าคลองจินดา เป็นเส้นทางหลัก ลัดเลาะตามสวนในสมัยก่อนเช่นกัน เล่ากันว่าวัดราษฎร์ศรัทธาราม นี้เป็นวัดสร้างไล่ ๆ กันกับ วัดจินดาราม ที่อยู่ตำบลตลาดจินดา แต่เมื่อครั้งนั้นวัดยังมีสภาพเป็นสำนักสงฆ์กลางสวนเล็กๆ ซึ่งต่างจากวัดจินดาราม ที่อยู่ในชุมชน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา มาก่อน"

1
หมู่ 5 ตำบลตลาดจินดา, สามพราน, นครปฐม, 73110, Thailand
11097 km from your location

Digital Temple Thailand

16-06-2021

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย

16-06-2021

ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Featured Sponsors

Special thanks to

TOA PAINT (THAILAND) PCL

As TOA strives to become a leader in a paint market, and with our responsibility, we have developed our capacity for sustainable competitiveness, focusing on consumers, stores, employees and communities as part of our success.

Find out more

Location

Branch (226)

swipe left & right to navigate

Sign in

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas