วัดจินดาราม

View photos

วัดจินดารามเริ่มสร้างขึ้นในปลายรัชกาลที่ ๕ ในปี พ.ศ. ๒๔๔๒ โดยคุณหญิงกี กรรณสูต พร้อมด้วยบุตรชายของท่าน คือ พระยาสุนทรบุรีศรีพิชัยสงครามรามภักดีพิริยะพาหะ ซึ่งสมัยนั้นดำรงตำแหน่ง ( พระทวีประชาชน ) นายอำเภอตลาดใหม่ หรือ อำเภอสามพรานในปัจจุบัน โดยสร้างเป็นกุฏิ ๒ ถึง ๓ หลังก่อน บนที่ดินของพระยาสุนทรฯ ในสมัยนั้น ที่ดินของพระยาสุนทรฯ มีมาก ตั้งแต่บ้านหัวอ่าวถึงตำบลตลาดจินดาในปัจจุบันเพราะ เป็นที่ดินศักดินา หรือที่ดินประจำตำแหน่ง พอมาถึงในปี พ.ศ. ๒๔๔๕ คุณหญิงกี กรรณสูต และพระยาสุนทรฯ ได้ขอ พระราชทานวิสุงคามสีมาจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า เจ้าอยู่หัว ( รัชกาลที่ ๖ ) ซึ่งคาดว่าเป็นสมัยต้นรัชกาล ทำการ ก่อสร้างพระอุโบสถ ก่ออิฐถือปูน ซึ่งถือได้ว่าพระอุโบสถของวัด จินดาราม ในสมัยนั้นสวยงามที่สุด ในละแวกวัดใกล้เคียง เมื่อ สร้างพระอุโบสถเสร็จเป็นที่เรียบร้อย แล้วไม่มีพระประธานประจำ พระอุโบสถ ต่อมาคุณหญิงกี กรรณสูต และพระยาสุนทรฯ ได้มีโอกาสเข้าเฝ้ารัชกาลที่ ๖ เพื่อกราบบังคมทูล ถวายรายงาน เกี่ยวกับการขุดคลองจินดา และการสร้างวัดจินดาราม ให้ทรง ทราบ แล้วได้ขอพระราชทานพระพุทธรูปมาประดิษฐาน เป็น พระประธานประจำพระอุโบสถ ๑ องค์ ในการนั้น พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระราชทานพระพุทธรูปปาง มารวิชัย เนื้อทองสัมฤทธิ์ซึ่งต่อมาปรากฏพระนามพระพุทธรูปองค์ นี้ว่า หลวงพ่อสัมฤทธิ์ วัดจินดารามนับตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน มีเจ้าอาวาสมาแล้วถึง ๙ รูป เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน คือ พระครู จินดากิจจานุรักษ์ ( ทวี ครุธมฺโม ) เป็นเจ้าอาวาสรูปที่ ๑๐ ปกครองวัดในเขตปกครอง ๕ วัด คือ วัดจินดาราม วัดบางช้างใต้ วัดวังน้ำขาว วัดปรีดาราม และวัดราษฎร์ศรัทธาราม

1
85 หมู่ 2 ตำบลตลาดจินดา, สามพราน, นครปฐม, 73110, Thailand
11097 km from your location

Digital Temple Thailand

16-06-2021

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย

16-06-2021

ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Featured Sponsors

Special thanks to

TOA PAINT (THAILAND) PCL

As TOA strives to become a leader in a paint market, and with our responsibility, we have developed our capacity for sustainable competitiveness, focusing on consumers, stores, employees and communities as part of our success.

Find out more

Location

Branch (226)

swipe left & right to navigate

Sign in

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas