วัดอุดมสิทธิกุล

View photos

" วัดอุดมสิทธิกุล " หรืออีกนามที่ชาวบ้านแถบนั้นเรียกกันคือ " วัดใหม่อุดม " และถ้าหากเรียกตามข้อวัตรปฏิบัติก็อาจเรียก " วัดป่าอุดมสิทธิกุล " ก็ได้ เป็นวัดฝ่ายอรัญวาสี ลูกศิษย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตตมหาเถระและพระราชนิโรธรังสี คัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ ( หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ) สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุตินิกาย

วัดป่าอุดมสิทธิกุลสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2534 โดยท่านเจ้าคุณพระอุดมศีลคุณได้รับมอบที่ดินของวัดนี้ จากพุทธศาสนิกชน โดยการนำของตระกูล " อุดมสิทธิกุล " จำนวน 12 ไร่ เพื่อสร้างวัดเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2534 ภายหลังได้ซื้อที่ดินเพิ่มเติมจำนวน 26 ไร่ จึงมีที่ดินสร้างวัดทั้งหมด 38 ไร่ โดยตั้งชื่อว่า " สำนักสงฆ์ยี่สิบห้ามกรา " เมื่อได้รับอนุญาตให้สร้างวัดเรียบร้อยแล้ว จึงได้เปลี่ยนชื่อวัดเป็น " วัดอุดมสิทธิกุล " เพื่อเป็นที่ระลึกแด่ตระกูลอุดมสิทธิกุล โดยท่านเจ้าคุณได้สร้างความเจริญแก่วัดนี้มากมาย เช่น สร้างอุโบสถ ศาลาการเปรียญ และกุฏิสงฆ์

ต่อมาท่านเจ้าคุณพระอุดมศีลคุณได้มรณภาพเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2544 ทางคณะศิษยานุศิษย์จึงได้น้อมถวายวัดนี้แด่ท่านพระอาจารย์อุทัย ( ท่านพระอาจารย์ติ๊ก ) ฌานุตตโม ท่านได้เมตตารับไว้เป็นองค์อุปถัมป์วัดต่อไป โดยท่านพัฒนาวัดให้เป็นวัดป่ากรรมฐานโดยปลูกต้นไม้เพิ่มเติมเพื่อให้บริเวณวัดร่มรื่น สร้างที่พักสำหรับพุทธบริษัทที่จะมาปฏิบัติธรรม ศาลากลางน้ำ วางข้อวัตรสำหรับพระภิกษุสามเณรตามพระวินัยธุดงควัตร 13 ที่พระบูรพาจารย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตตมหาเถระได้พาดำเนินมา สภาพรอบๆ บริเวณวัดก็คงเป็นทุ่งนาปลูกข้าวเขียวชอุ่ม ปัจจุบันพระอาจารย์ไพบูลย์ ญาณโสภโน เป็นเจ้าอาวาส

1
หมู่ 7 ตำบลนราภิรมย์, บางเลน, นครปฐม, 73130, Thailand
11115 km from your location

Digital Temple Thailand

16-06-2021

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย

16-06-2021

ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Featured Sponsors

Special thanks to

TOA PAINT (THAILAND) PCL

As TOA strives to become a leader in a paint market, and with our responsibility, we have developed our capacity for sustainable competitiveness, focusing on consumers, stores, employees and communities as part of our success.

Find out more

Location

Branch (226)

swipe left & right to navigate

Sign in

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas