วัดลำพญา

View photos

"The Lam Praya Temple must have been distorted by the word Lam Praya, according to enough history to provide evidence that during the 4th reign, the Lam Praya came to excavate the canal for its possession, digging it into a canal through the Chinese port at the Lam Praya market, about one kilometer south of the Lam Praya Temple today.
In addition, the myth that the vassal of Phraya came aboard to ordain in this temple, so it was called Lam Phraya, until it became a pariah in the present day.

See Original Text
    "วัดลำพญา คงจะเพี้ยนมาจากคำว่า ลำพระยา ตามประวัติพอที่จะเป็นหลักฐานได้ทราบมาว่าในสมัยรัชกาลที่ ๔ เจ้าพระยา กรมท่ามาขุดคลองเพื่อที่จับนาเป็นเจ้าของ ขุดเป็นคลองทะลุแม่น้ำท่าจีน ที่ตลาดลำพญา ตอนใต้จากวัดลำพญา ในปัจจุบันไปประมาณ ๑ กิโลเมตร อีกอย่างหนึ่ง ตำนานว่าข้าราชบริพารชั้นพระยาพากันลงเรือมาบวชกันที่วัดแห่งนี้ ดังนั้นจึงมี ชื่อตามคลองว่า ลำพระยา จน กระทั่งได้เพี้ยนมาเป็น ลำพญา ในปัจจุบัน

1
25 หมู่ 5 ตำบลลำพญา, บางเลน, นครปฐม, 73130, Thailand
11108 km from your location

Digital Temple Thailand

18-05-2022

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย

18-05-2022

ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
See Original Text

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย
ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Featured Sponsors

Special thanks to

TOA PAINT (THAILAND) PCL

As TOA strives to become a leader in a paint market, and with our responsibility, we have developed our capacity for sustainable competitiveness, focusing on consumers, stores, employees and communities as part of our success.

Find out more

Map

Related Locations (226)

swipe left & right to navigate

Sign in (Consumer)

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas