วัดราษฎร์สามัคคี

View photos

"When the current Abbot was ordained 2 years old, he went to speak with Yomshui, a town of about 90 years old, who had been a temple, about how the temple had a history. Yomshui told me that the temple was moved when Yom was about 10 years old, whose father was Aung, and Yomong was very respected because he was an ancient medicine doctor in the village. Moving the temple for co-operation was not difficult.
See Original Text
    "ตอนเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันบวชได้ ๒ พรรษา ได้ไปพูดคุยกับโยมจุ้ย คงขวัญเมือง อายุประมาณ ๙๐ ปี ซึ่งเคยเป็นทายกวัด ว่า วัดมีประวัติความเป็นมาอย่างไร โยมจุ้ยเล่าให้ฟังว่า วัดนี้ได้ย้ายมาตอนโยมอายุประมาณ ๑๐ ปี ซึ่งมีบิดาชื่ออ่อง โดยโยมอ่องมีผู้นับถือ มาก เพราะเป็นหมอยาโบราณประจำหมู่บ้านการย้ายวัดที่ขอความร่วมมือร่วมแรงนั้นจึงไม่ยาก

1
หมู่ 16 ตำบลบางหลวง, บางเลน, นครปฐม, 73190, Thailand
11099 km from your location

Digital Temple Thailand

18-05-2022

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย

18-05-2022

ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
See Original Text

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย
ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Featured Sponsors

Special thanks to

TOA PAINT (THAILAND) PCL

As TOA strives to become a leader in a paint market, and with our responsibility, we have developed our capacity for sustainable competitiveness, focusing on consumers, stores, employees and communities as part of our success.

Find out more

Map

Related Locations (226)

swipe left & right to navigate

Sign in (Consumer)

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas