วัดบางหลวง

View photos

"วัดบางหลวงเริ่มสร้างประมาณปี พ.ศ.๒๔๒๐ โดยประชาชนชาวบางหลวงกับพระครูส่วน วัดบางหว้า เป็นผู้ริเริ่มสร้าง เพราะ เห็นว่าบางหลวงเป็นหมู่บ้านใหญ่ ยังไม่มีวัด แต่พระครูส่วนไม่ได้อยู่จำพรรษาที่วัดบางหลวงนี้ ให้หลวงพ่อทิมเป็นเจ้าอาวาสปกครอง ซึ่งไม้ทราบประวัติท่านแน่ชัด ต่อมาหลวงพ่อทิมได้มรณภาพลง ก็มีหลวงพ่อพุก หลวงพ่อชิด หลวงพ่อรอด ปกครองติดต่อกันมา ตามลำดับ
เมื่อถึง พ.ศ.๒๔๕๐ พระอาจารย์แช่ม สุขสมกิจ ซึ่งเป็นชาวบางหลวงได้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส ท่านได้ปลูกสร้างเสนาสนะ มีกุฏิมุงด้วย แฝก คา และจาก เป็นที่อยู่อาศัยให้แก่พระภิกษุสามเณร ซึ่งในครั้งนี้มีพระภิกษุสามเณรอยู่จำพรรษาไม่ต่ำกว่า ๓๐ รูป ในสมัยนั้นเอง พระครูอุตตรการบดี (หลวงพ่อทา) วัดพะเนียงแตก ได้มาเป็น ผู้ดูแลการก่อสร้างอุโบสถและผูกพัทธสีมาจนเสร็จ เรียบร่อย ในระหว่างนั้นหลวงพ่อได้สร้างวัตถุมงคลขึ้น ๑ รุ่น สันนิษฐานว่า ทำขึ้นเพื่อแจกบรรดาญาติโยมผู้มาร่วมทำบุญในการสร้าง อุโบสถและฝังลูกนิมิต เป็นเหรียญหล่อหัวนม กลมขนาดกว้าง ๑.๘ เซนติเมตร สูง ๒.๗ เซนติเมตร เป็นเนื้อโลหะสัมฤทธิ์ทองแดงและ ทองคำ ด้านหน้าเป็นรูปพระพุทธรูปสมัยอยุธยาสวยงามมาก ด้านหลังมีอักขระขอมคำว่า อุ มะ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.ใด จำนวนเท่าใดไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด แต่ตามคำบอกเล่าท่านได้กล่าวว่า ได้ทำพิธีเททองหล่อเหรียญที่วัดบางหลวง จึงนับได้ว่าเป็นวัตถุมงคลรุ่นแรก ของ หลวงพ่อทาและเป็นรุ่นแรกของวัดบางหลวง ประชาชนนิยมบูชาวัตถุมงคลรุ่นนี้มากและเป็นที่รู้จักทั่วประเทศ หลวงพ่อทา ไปๆ มาๆ ระหว่างวัดบางหลวงกับวัดพะเนียงแตกจนท่านมรณภาพ

1
43 หมู่ 6 ตำบลบางหลวง, บางเลน, นครปฐม, 73190, Thailand
11098 km from your location

Digital Temple Thailand

16-06-2021

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย

16-06-2021

ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Featured Sponsors

Special thanks to

TOA PAINT (THAILAND) PCL

As TOA strives to become a leader in a paint market, and with our responsibility, we have developed our capacity for sustainable competitiveness, focusing on consumers, stores, employees and communities as part of our success.

Find out more

Location

Branch (226)

swipe left & right to navigate

Sign in

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas