วัดบางน้อยใน

View photos

"Some of the temples were formerly desolate, bamboo groves, unharmed transportation, and a group of Buddhists joined together to build a temple, some in it, and the people went to consult their grandfather, and then served as the presiding officer. Some of the fish in those days had commissioned the preacher to provide the elders of the Temple of Moulon stone to serve the faith of the people.
Later, according to this history, the King Grandfather sent the unidentified monk from the Temple of Samul as the first image, about May 1929, and proclaimed it as a convent for the first year, beginning to build 1 cubicle. In that year, the people were interested in him for a short time. He went on a hike and disappeared. His grandfather was like sending a teacher to replace him, and lived until Teacher Puripun.
"

See Original Text
    "วัดบางน้อยใน เดิมเป็นที่รกร้างว่างเป็นดงไผ่ คมนาคมไม่ส่ะดวกมีชาวพุทธศาสนิกชนกลุ่มหนึ่งได้ร่วมใจกัน จะจัดการสร้างวัด บางน้อยในขึ้น โดยประชาชนกลุ่มนั้นก็พากันไปปรึกษาหลวงปู่คล้าย (พระครูปุริมานุรักษ์) ขณะนั้น ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะแขวง บางปลาสมัยนั้น ได้มอบหมายให้พระครูปุริมานุรักษ์ จัดหาพระผู้ใหญ่ในวัดศิลามูล ไปอยู่ประจำบำรุงศรัทธาชาวบ้านไปพลางก่อน กาลต่อมา ตามประวัติดังนี้ หลวงปู่คล้ายได้ส่งพระไม่ทราบฉายา ไปจากวัดศิลามูลเป็นรูปแรก มาประจำประมาณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๙ ได้ประกาศตั้งเป็นสำนักสงฆ์ขึ้นเป็นปีแรก เริ่ม จัดสร้างกุฏิสงฆ์ขึ้น ๑ หลัง ในปีนั้นเอง ประชาชนสนใจท่านอยู่ไม่นาน ท่านออกธุดงค์แล้วก็หายไปเลย หลวงปู่คล้ายส่งอาจารย์ผ่องมาแทน อยู่มาจนถึง อาจารย์รพ ปุริปุณโณ "

1
7 หมู่ 11 ตำบลบางหลวง, บางเลน, นครปฐม, 73190, Thailand
11097 km from your location

Digital Temple Thailand

29-01-2022

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย

29-01-2022

ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
See Original Text

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย
ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Featured Sponsors

Special thanks to

TOA PAINT (THAILAND) PCL

As TOA strives to become a leader in a paint market, and with our responsibility, we have developed our capacity for sustainable competitiveness, focusing on consumers, stores, employees and communities as part of our success.

Find out more

Map

Related Locations (226)

swipe left & right to navigate

Sign in (Consumer)

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas