วัดคลองเสมียนตรา

View photos

"The temple of the Seal Clerk Canal, a temple rebuilt by the faith of Boon Wai, the Great, and the eternal woman, along with the Zet 2, the brothers had a spirit of faith to offer 15 acres of land in the year 2000. 226 Then the people of the Seal Canal helped to develop the temple, with a small number of monks each year, as a merit to the people of the Seal Canal. Charitable pavilions were built, pavilions, pavilions, toilets, toilets built as appropriate, while at that time, simply called by the villagers, sometimes without regard for the accuracy of the temple construction plan, where things were built, the length of time passed, those structures were temporary, they were broken down, the initial support of the villagers, and the monks were reduced, making the situation worse and worse.

See Original Text
    "วัดคลองเสมียนตรา เป็นวัดที่สร้างขึ้นมาใหม่โดยความศรัทธาของนายบุญไว ยอดจิตร์ และนางนิตย์ พร้อมจิตร์ ๒ คนพี่น้องได้ มีจิตศรัทธาน้อมถวายที่ดินจำนวน ๑๕ ไร่ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๖จากนั้นชาวบ้านคลองเสมียนตราก็ได้ช่วยกันพัฒนาวัด โดยได้นิมนต์พระภิกษุมาอยู่จำพรรษามากบ้างน้อยบ้างของในแต่ละปี เพื่อเป็นเนื้อนาบุญให้กับชาวคลองเสมียนตรา มีการสร้างศาลาบำเพ็ญกุศล กุฏิที่พักสงฆ์ ห้องน้ำห้องสุขา สร้างตามความเหมาะสมใน ขณะนั้น เรียกง่ายๆว่าตามประสาชาวบ้าน บางครั้งก็ไม่ได้คำนึงถึงความถูกต้องตามแผนผังการสร้างวัด ว่าสิ่งไหน ที่สร้างขึ้นสมควรจะ อยู่ตำแหน่งไหน ระยะเวลาผ่านไปสิ่งก่อสร้างเหล่านั้นเป็นไปเพียงแค่ชั่วคราวก็ชำรุดทรุดลง ชาวบ้านที่ให้การสนับสนุนในเบื้องต้นพร้อม ทั้งพระสงฆ์ก็ลดน้อยถอยลง ทำให้สถานการณ์ในช่วงนั้นย่ำแย่ลงทุกที

1
122 หมู่ 11 ตำบลบางภาษี, บางเลน, นครปฐม, 73130, Thailand
11115 km from your location

Digital Temple Thailand

18-05-2022

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย

18-05-2022

ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
See Original Text

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย
ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Featured Sponsors

Special thanks to

TOA PAINT (THAILAND) PCL

As TOA strives to become a leader in a paint market, and with our responsibility, we have developed our capacity for sustainable competitiveness, focusing on consumers, stores, employees and communities as part of our success.

Find out more

Map

Related Locations (226)

swipe left & right to navigate

Sign in (Consumer)

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas