วัดเกษมสุริยัมนาจ

View photos

"วัดเกษมสุริยัมนาจ เดิมชื่อวัดท่าโนรี ได้มีพระธุดงค์มาปักกลด ชื่อหลวงพ่ออิ่ม ได้ถางป่าและตั้งเป็นสำนักสงฆ์ ชื่อสำนักสงฆ์ ท่าโนรี อยู่มาไม่นานนักหลวงพ่ออิ่มมรณภาพ หลวงพ่ออ่ำ เป็นเจ้าอาวาสต่อมา ท่านเป็นคนบางยุง อำเภอบางปลา แขวงนครไชยศรี ได้ ก่อสร้างสำนักสงฆ์ขึ้นเป็นวัดชื่อว่า วัดท่าโนรี นายอากรเซี้ย เจ้าหน้าที่เก็บอากรในย่านนี้ มาจอดเรือที่หน้าวัดเพราะชอบใจวัดท่าโนรี หลวงพ่ออ่ำบอกว่าจะสร้างโบถ์ นายอากรจึงรับทำหน้าที่นี้การต่อมา อุโบสถก็สร้างเสร็จลุล่วงไปด้วยดี อุโบสถยาว ๑๒ วา ๙ นิ้ว กว้าง ๘ วา ๑ ศอก ๖ นิ้ว คุณแม่เสมได้ให้ นายภู กราบบังคมทูลขอพระราชทานวิสุงคามสีมา ท่านก็ทรงยินดีอนุโมทนาอนุญาต พระราชทาน วิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม รัตนโกสินทร์ศก ๑๓๒ พระพุทธศาสนกาล ๒๔๕๖ หลวงพ่ออ่ำ จึงได้จัดงาน ผูกพัทธสีมาปี พ.ศ. ๒๔๕๘ หลังจากนั้นพระพานณรงค์ ได้ขอชื่อเปลี่ยน ชื่อวัดใหม่มาเป็น “วัดเกษมสุริยัมนาจ”
"

1
4 หมู่ 2 ตำบลบางเลน, บางเลน, นครปฐม, 73130, Thailand
11105 km from your location

Digital Temple Thailand

16-06-2021

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย

16-06-2021

ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Featured Sponsors

Special thanks to

TOA PAINT (THAILAND) PCL

As TOA strives to become a leader in a paint market, and with our responsibility, we have developed our capacity for sustainable competitiveness, focusing on consumers, stores, employees and communities as part of our success.

Find out more

Location

Branch (226)

swipe left & right to navigate

Sign in

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas