วัดบัวหวั่น

View photos

"The Baohwan Temple is a temple at the end of Bang Len District. There are three contiguous provinces: Suphan Buri, Phra Nakhon Si Ayutthaya and Nakhon Pathom. Originally, the area is generally plain and lowland. In front of the waters, there will be floods every year. The people of Buohwan have a career in farming. At that time, the monk will have to make a pilgrimage at the Baothai Temple in those days, because there is only one temple nearest to the pilgrimage, which is due to a fair difficulty.
Later, the villagers had a great faith and consulted to have a temple belonging to the village, so that merit would not be difficult. Therefore, the albino albino master (father and mother of the marvellous bran) had faith and strength to bring merit to the village, and he donated 17 acres and three works of 60 square meters of land to carry out the village's temple.
"

See Original Text
    "วัดบัวหวั่น เป็นวัดที่อยู่เขตปลายแดนของอำเภอบางเลน มีอาณาเขตติดต่อกันทั้งหมด ๓ จังหวัด คือจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดนครปฐม แต่เดิมนั้น โดยสภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นพื้นที่ราบและลุ่ม พอหน้าน้ำหลาก ก็จะมีน้ำท่วม เป็นประจำทุกปี ชาวบ้านบัวหวั่นมีอาชีพในการทำนา พอถึงเวลาวันพระก็จะต้องเดินทางมาทำบุญกัน ที่วัดบัวปากท่าในสมัยนั้น เพราะมี อยู่วัดเดียวที่ใกล้ที่สุดอาศัยการสัญจรโดยการพายเรือมาทำบุญกัน อันเป็นเหตุให้ได้รับ ความลำบากพอสมควร ต่อมาชาวบ้านได้มีความศรัทธาอย่างมาก ก็ปรึกษากันอยากมีวัดเป็นของหมู่บ้านบ้าง การทำบุญจะได้ไม่ต้องลำบาก ดังนั้นนายโต นางเผือก มหารมณ์ (เป็นบิดาและมารดาของกำนันสำลี มหารมณ์) ได้มีความศรัทธาและเป็นกำลังสำคัญ ในการนำบุญมาสู่หมู่บ้าน จึงได้บริจาคที่ดินจำนวน ๑๗ ไร่ ๓ งาน ๖๐ ตารางวาซึ่งเป็นที่ของตนให้ดำเนินการสร้างวัดของหมู่บ้าน "

1
1 หมู่ 3 ตำบลบัวปากท่า, บางเลน, นครปฐม, 73130, Thailand
11108 km from your location

Digital Temple Thailand

18-05-2022

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย

18-05-2022

ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
See Original Text

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย
ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Featured Sponsors

Special thanks to

TOA PAINT (THAILAND) PCL

As TOA strives to become a leader in a paint market, and with our responsibility, we have developed our capacity for sustainable competitiveness, focusing on consumers, stores, employees and communities as part of our success.

Find out more

Map

Related Locations (226)

swipe left & right to navigate

Sign in (Consumer)

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas