วัดดอนยอ

View photos

"The Temple of Don Yeo was built as a convent by King Pulim. He was a monk who came from the province of Phetchaburi, who took the initiative to establish a central area between the village of Phui and the village of Hua Sand. When it was built as a convent, King Pulim was not sedentary, which was sedentary, and later there was Pu Lim, who had been from the village of Danghai District for about 2-3 years, and King Pulim had been to the monk of some districts for years until he was allowed to be a temple in the year 2000 by the name of" Don Yeo Temple, "because the place where the temple was built was built.
See Original Text
    "วัดดอนยอ ได้เริ่มสร้างเป็นสำนักสงฆ์ โดยหลวงปูหลิม ท่านเป็นพระที่เดินมาจาก จังหวัดเพชรบุรี เป็นผู้ที่ริเริ่มสร้างโดย กำหนดพื้นที่ตรงกลางระหว่างหมู่บ้านหนองน้ำเปี้ยวกับหมู่บ้านหัวทราย ตอนที่ได้เริ่มก่อสร้างเป็นสำนักสงฆ์นั้นหลวงปูหลิมมิได้อยู่ ประจำคือ ไป ๆ มา ๆ และต่อมามี หลวงพ่อแพได้เดินทางมาจากหมู่บ้านตากแดด อำเภอบางแพ มาอยู่ประมาณ ๒ - ๓ ปี และ หลวงปูหลิม ได้ไปนิมนต์หลวงพ่อผ่อง จากอำเภอบางคนที มาอยู่หลายปี จนจำได้รับอนุญาตให้เป็นวัดได้ในปี พ.ศ. ๒๔๖๐ โดยใช้ชื่อว่า “วัดดอนยอ” สาเหตุก็เพราะว่าสถานที่ ที่สร้างวัดนั้น

1
43 หมู่ 6 ตำบลดอนตูม, บางเลน, นครปฐม, 73130, Thailand
11098 km from your location

Digital Temple Thailand

18-05-2022

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย

18-05-2022

ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
See Original Text

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย
ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Featured Sponsors

Special thanks to

TOA PAINT (THAILAND) PCL

As TOA strives to become a leader in a paint market, and with our responsibility, we have developed our capacity for sustainable competitiveness, focusing on consumers, stores, employees and communities as part of our success.

Find out more

Map

Related Locations (226)

swipe left & right to navigate

Sign in (Consumer)

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas