วัดไผ่สามตำลึง

View photos

It has been told in decades that around 1950, the area was a wasteland without owners, most of the land was reeds, bamboo and bamboo forests, and then some people from the Sammeran district had migrated to take up land and build houses with bamboo clans as a fence around the house, and it was later found that the bamboo shoots around the house had always been stolen, and the householder could not catch the thief until one time, so the thief was compared to a fine of 12 baht, and in those days the money was called a rag of 12 baht, equivalent to 3 houses, so the village was called "bamboo three" from that time improvised.

See Original Text
    มีเรื่องเล่าสมัยหลายสิบปีมาแล้วว่า ประมาณพ.ศ.๒๔๕๐ บริเวณนี้เป็นที่รกร้างว่างเปล่าไม่มีเจ้าของ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพงอ้อ พงแขมและป่าไผ่ ต่อมามีราษฎรจากอำเภอสามพราน ได้อพยพมาจับจองที่ดินและปลูกสร้างบ้านเรือนเป็นที่อยู่อาศัยโดยใช้กอไผ่เป็นรั้ว รอบบ้าน และอยู่ต่อมาปรากฏว่าหน่อไม้ที่ข้างรั้วรอบบ้านได้ถูกขโมยอยู่เสมอ เจ้าของบ้านก็ยังจับขโมยไม่ได้จนกระทั่งมีอยู่ครั้งหนึ่ง ที่จับตัวขโมยได้ จึงเปรียบเทียบปรับเป็นค่าเสียหาย เป็นเงิน ๑๒ บาท และสมัยนั้นนิยมเรียกเงินกันว่าเป็นตำลึง เงิน ๑๒ บาท เท่ากับ ๓ ตำลึง ดังนั้นหมู่บ้านนี้ จึงมีชื่อว่า “ไผ่สามตำลึง” ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต่นมา

1
90 หมู่ 8 ตำบลไทรงาม, บางเลน, นครปฐม, 73130, Thailand
11108 km from your location

Digital Temple Thailand

18-05-2022

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย

18-05-2022

ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
See Original Text

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย
ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Featured Sponsors

Special thanks to

TOA PAINT (THAILAND) PCL

As TOA strives to become a leader in a paint market, and with our responsibility, we have developed our capacity for sustainable competitiveness, focusing on consumers, stores, employees and communities as part of our success.

Find out more

Map

Related Locations (226)

swipe left & right to navigate

Sign in (Consumer)

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas