วัดกกตาล

View photos

วัดกกตาลได้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำนครชัยศรี หรือแม่น้ำท่าจีน เป็นบริเวณที่ราบลุ่มแล้วในสถานที่บริเวณนี้มีต้นตาลขึ้นเป็น จำนวนมาก และต้นตาลที่ขึ้นกันเป็นกลุ่มๆ มีลำต้นตาลขึ้นชิดเอนเข้าหากันเป็นกก ลักษณะเช่นนี้เอง คงเป็นที่มาของชื่อว้า กกตาล แล้ว ชาวบ้านก็เรียกกันจนติดปากว่า กกตาล ส่วนที่มาของชื่อว่า วัดปั่นจันทราราม สาเหตุ เพราะสองสามีภรรยามีชื่อว่า ปั่นและจันทร์ ซึ่งมี บ้านอยู่ทางสุพรรณบุรี มีที่ดินในบริเวณนี้ ผู้มีจิตศรัทธา ได้ถวายที่ดินสร้างวัด ภายหลังวัดมีความเจริญมากขึ้น สามารถสร้างโบสถ์ได้ เมื่อมีการสร้างโบสถ์ในยุคสมัยนั้น จึงได้หันหน้าโบสถ์ไปทางทิศเหนือ ซึ่งเป็นทิศที่เจ้าของที่ดินอยู่ทางทิศเหนือ คือสุพรรณบุรี ไม่มี หลักฐานปรากฏว่า โบสถ์ได้สร้างเมื่อไร เจ้าอาวาสรูปใดสร้าง เพราะได้ยินได้ฟังจากปู่ย่าตายายว่า พอเกิดมาก็เห็นว่ามีโบสถ์หลังนี้แล้ว ต่อมามีหลักฐานปรากฏที่กรมการศาสนาว่าได้มีการขอตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๐ ซึ่งระยะเวลามาถึงการสร้างโบสถ์หลังใหม่ เป็นเวลา ประมาณ ๘๐ ปี ก็พอสมควรแก่ความทรุดโทรม ต่อมาในสมัยปัจจุบันได้มีการสร้างโบสถ์หลังใหม่ขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๐ ยุคที่มีการก่อสร้างเป็นวัดที่มีอุโบสถหลังใหม่และครั้งต่อมาหลังจากที่พระครูมงคลสิริชัย ได้มาปกครองเป็นเจ้าอาวาสวัดกกตาล ก็ได้สร้างถาวรวัตถุขึ้นมาเป็นลำดับ ตามความสำคัญ ในสมัยนั้น คือ เริ่มสร้างศาลาการเปรียญ ราวในปี พ.ศ. ๒๕๐๐ สร้างเป็นลักษณะทรงไทยใช้ไม้ทั้งหลัง โดยได้รับเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระราชธรรมาภรณ์ ( หลวงพ่อเงิน ) ได้มอบวัตถุมงคล ( เหรียญหลวงพ่อเงิน รุ่น ก ) มาจำนวนหนึ่ง สำหรับให้เป็น ที่ระลึกในการบริจาคทรัพย์ร่วมสร้างศาลาการเปรียญ ในสมัยนั้นหลวงพ่อ พระครูมงคลสิริชัย ท่านต้องเดินทางไปกาญจนบุรีด้วยตนเอง ไปดูหาเสาไม้กับพวกช่าง นำกลับมาสร้างศาลาการเปรียญ ซึ่งต้องอาศัยการเดินทางด้วยรถไฟแล้ว นำเสาไม้มาจากกาญจนบุรี จึงเห็นว่า เสาไม้ที่ใช้สร้างศาลาการเปรียญ ในสมัยก่อนจะเป็นเสา

1
37 หมู่ 5 ตำบลสัมปทวน, นครชัยศรี, นครปฐม, 73120, Thailand
11108 km from your location

Digital Temple Thailand

16-06-2021

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย

16-06-2021

ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Featured Sponsors

Special thanks to

TOA PAINT (THAILAND) PCL

As TOA strives to become a leader in a paint market, and with our responsibility, we have developed our capacity for sustainable competitiveness, focusing on consumers, stores, employees and communities as part of our success.

Find out more

Location

Branch (226)

swipe left & right to navigate

Sign in

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas