วัดศรีษะทอง

View photos

"The Golden Head Temple, formerly known as the Golden Head Temple, appeared in the Book of the Gazette, proclaimed the Temple of Buddhism in 1858, the last request of Visucham Si came on February 22, 1953, built in the time of the early Kosthar. It is said that in the time of the Great Blue Buddha, the Great World, the reign of 1, summoned the emerald from Laos, Vientiane, and placed it in Bangkok, and the residents of Vientiane settled in many places, such as the Port of China, which is built on the west side of the Temple in the middle of Kuvang, the Banana Canal, and another group of Nico, which is called the golden village, which is now known as the golden port.

See Original Text
    "วัดศีรษะทอง เดิมชื่อ วัดหัวทอง ปรากฏตามหนังสือราชกิจจานุเบกษา ประกาศตั้งวัด เมื่อปีพุทธศักราช ๒๓๕๘ ขอวิสุงคามสีมา ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๐๓ สร้างขึ้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น มีเรื่องเล่าว่าในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ ได้อัญเชิญพระแก้วมรกต จากประเทศลาว เมืองเวียงจันทน์ มา ประดิษฐานไว้ที่กรุงเทพมหานครและได้อพยพชาวเวียงจันทน์ มาตั้งหลักแหล่งอยู่หลายที่ด้วยกัน เช่นริมแม่น้ำท่าจีน (แม่น้ำนครชัยศรี) ฝั่งตะวันตกที่วัดกลางคูเวียง ที่คลองบ้านกล้วย อีกกลุ่มหนึ่งมาปักหลักเลย แม่น้ำท่าจีนออกไปบริเวณตำบลห้วยตะโก ปัจจุบันตั้งเป็น หมู่บ้านขึ้นเรียกว่า หมู่บ้านหัวทอง เนื่องจากขุดพบศีรษะพระเป็นทอง ซึ่งเป็นนิมิตหมายที่ดีเมื่ออยู่เป็นชุมชนใหญ่ขึ้นจึงคิดสร้างวัดขึ้น

1
22 หมู่ 1 ตำบลศรีษะทอง, นครชัยศรี, นครปฐม, 73120, Thailand
11104 km from your location

Digital Temple Thailand

18-05-2022

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย

18-05-2022

ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
See Original Text

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย
ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Featured Sponsors

Special thanks to

TOA PAINT (THAILAND) PCL

As TOA strives to become a leader in a paint market, and with our responsibility, we have developed our capacity for sustainable competitiveness, focusing on consumers, stores, employees and communities as part of our success.

Find out more

Map

Related Locations (226)

swipe left & right to navigate

Sign in (Consumer)

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas