วัดใหม่สุคนธาราม

View photos

"วัดใหม่สุคนธาราม เดิมตั้งอยู่ที่วัดบัวฝั่งคลองตะวันออก มีเนื้อที่ประมาณ ๘๐ ไร่เศษ อยู่ติดทางเกวียนเดิม คือ ถนนหน้าวัด ปัจจุบันมีวัดอยู่ ๓ วัด คือ
๑. วัดบัว คือ วัดใหม่สุคนธาราม ปัจจุบัน
๒. วัดโบสถ์ คือ วัดละมุด ปัจจุบัน
๓. วัดใหม่ดอนทราย คือ วัดกลางบางพระ ปัจจุบัน
สาเหตุที่ย้ายวัด เพราะทั้งสามวัดตั้งอยู่ห่างคลองไม่สะดวก พอหน้าแล้งพระได้รับความเดือดร้อนมีสระอยู่ที่เดียว น้ำไม้พอใช้จึงย้ายวัด
วัดใหม่สุคนธารามย้ายมาจากวัดบัวเมื่อ พ.ศ. ๒๓๖๔ โดยการนำของหลวงพ่อคง ชาวบ้าน ตั้งชื่อว่า วัดใหม่คงคาราม มาเปลี่ยนเป็น วัดใหม่สุคนธาราม สมัยหลวงพ่อหอมเจ้าอาวาสรูปที่ ๒ ซึ่งเป็นพระที่มีวิทยาคมแก่กล้าเป็นที่พึ่งของประชาชนยุคนั้น ท่าน เป็นหมอ มีน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ขนาดสร้างสระน้ำมนต์ให้ประชาชน อุโบสถหลังแรกที่สร้าง คือ อุโบสถไม้สักทั้งหลัง ต่อมาสร้างก่อปูน"

1
61 หมู่ 5 ตำบลวัดละมุด, นครชัยศรี, นครปฐม, 73120, Thailand
11107 km from your location

Digital Temple Thailand

16-06-2021

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย

16-06-2021

ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Featured Sponsors

Special thanks to

TOA PAINT (THAILAND) PCL

As TOA strives to become a leader in a paint market, and with our responsibility, we have developed our capacity for sustainable competitiveness, focusing on consumers, stores, employees and communities as part of our success.

Find out more

Location

Branch (226)

swipe left & right to navigate

Sign in

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas