วัดน้อยเจริญสุข

View photos

"The Sukhayat Temple, located in the district of Tha Phra Phra Phra Si, Nakhon Pathom, is about two miles south of Phetchasim Street, a monastery, a monastery and an old monastery, but to be set up at any time, is not yet clear evidence that the old building was built in 1936 during the reign of 3, and found silver plates, inscribed in the Old Pagoda, in front of the original temple, the site of the current building in 1960.
Also, this temple is found in the Book of the Holy Sepulchre, which the Lord of the Holy Sepulchre wrote when he came to worship the Lord of the Genesis in the year of Messiah, 1896 (1777), and passed through many places and temples along the distance that came, until the place of the present-day Pastor, or Genesis, passed through to the Blessed Little Temple.
"

See Original Text
    "วัดน้อยเจริญสุข ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลท่าพระยา อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม อยู่ห่างจากถนนเพชรเกษม ไปทางทิศใต้ ประมาณ ๒ กิโลเมตร วัดแห่งนี้เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย และเป็นวัดเก่าแก่ แต่จะตั้งขึ้นในสมัยใดยังไม่ปรากฏ หลักฐานที่แน่ชัด ทราบแต่เพียงว่า อาคารอุโบสถหลังเก่า ได้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๗๖ ในสมัยรัชกาลที่ ๓ ด้วยได้พบแผ่นเงินทอง จารึกที่บรรจุอยู่ภายในพระเจดีย์องค์เก่า หน้าวิหารหลังเดิม คือบริเวณที่ตั้ง อาคารอุโบสถหลังปัจจุบันนี้เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๐ อนึ่งวัดแห่งนี้ ได้ปรากฏชื่ออยู่ในหนังสือ โคลงนิราศพระประธม ซึ่งพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงวงษาธิราชสนิท ได้ทรงนิพนธ์ไว้ เมื่อคราวได้เสด็จมานมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ในปีมะเมีย จุลศักราช ๑๑๙๖ ( พ.ศ. ๒๓๗๗ ) ได้เสด็จผ่านสถานที่และวัดต่างๆ หลายแห่ง ตามระยะทางที่เสด็จมาโดยลำดับจนกระทั่งถึงบริเวณที่ตั้ง พระประธม หรือพระปฐมเจดีย์ในปัจจุบันนี้ ได้เสด็จผ่านมาถึงวัดน้อยเจริญสุขด้วย "

1
หมู่ 4 ตำบลท่าพระยา, นครชัยศรี, นครปฐม, 73120, Thailand
11102 km from your location

Digital Temple Thailand

29-01-2022

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย

29-01-2022

ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
See Original Text

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย
ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Featured Sponsors

Special thanks to

TOA PAINT (THAILAND) PCL

As TOA strives to become a leader in a paint market, and with our responsibility, we have developed our capacity for sustainable competitiveness, focusing on consumers, stores, employees and communities as part of our success.

Find out more

Map

Related Locations (226)

swipe left & right to navigate

Sign in (Consumer)

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas