วัดงิ้วราย

View photos

วัดงิ้วรายสันนิษฐานว่าเป็นวัดโบราณที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย เพราะอุโบสถเป็นแบบหลังคาชั้นเดียว มุงด้วย กระเบื้องดินเผา มีลักษณะคล้ายเรือสำเภา มีภาพลายนูนก่ออิฐถือปูนแบบโบราณ มีประตูเข้าออกเพียงประตูหน้าด้านเดียวเท่านั้น มีหน้า ต่างด้านละ ๒ บาน มีกำแพงแก้วล้อมรอบอุโบสถ ( ปัจจุบันรื้อออกแล้วก่อสร้างเป็นวิหารเรือนแก้ว ขึ้นแทนที่มีเพียงประตูหน้าด้านเดียว ) พระพุทธรูป อันเป็นพระประธานอุโบสถหลังเก่า สร้างด้วยศิลาแลงประทับนั่งขัดสมาธิปางมารวิชัย แบบสุโขทัย มีพระพุทธรูปทำด้วย ศิลาแลงล้อมรอบพระประธานอีก ๔ องค์

1
104 หมู่ 2 ตำบลงิ้วราย, นครชัยศรี, นครปฐม, 73120, Thailand
11110 km from your location

Digital Temple Thailand

16-06-2021

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย

16-06-2021

ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Featured Sponsors

Special thanks to

TOA PAINT (THAILAND) PCL

As TOA strives to become a leader in a paint market, and with our responsibility, we have developed our capacity for sustainable competitiveness, focusing on consumers, stores, employees and communities as part of our success.

Find out more

Location

Branch (226)

swipe left & right to navigate

Sign in

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas