วัดโคกพระเจดีย์

View photos

"The Kok Phra Pagoda Temple, originally told in the past, was an old seabed, and the Gulf Coast was on the Elephant Bridge or the Mon Bridge (Soi 7, Nakhon Pathom District). At that time, a Chinese cruise ship was trading regularly through the area. There was once an unknown cruise ship traveling out of the sea while sailing through the current area of Ban Rato. The ship had an accident, causing the ship's controller to order it to speed down. The cargo controller tried to bring the boat to the Bang Rato Estud and determined that the ship would not survive, so he ordered the crew to account for all the goods and assets on the ship that were later built on the cruise ship.

See Original Text
    "วัดโคกพระเจดีย์ เดิมจากคำบอกเล่าในอดีตบริเวณพื้นที่นี้เป็นท้องทะเลเก่า มีชายฝั่ง ปากอ่าว อยู่บริเวณสะพานช้างหรือสะพานมอญ (สะพานซอย ๗ อำเภอเมืองนครปฐมปัจจุบัน) สมัยนั้น มีเรือสำเภาจีนค้าขายขึ้นล่องผ่านบริเวณนี้เป็นประจำ มีครั้งหนึ่งมีเรือสำเภาค้าขาย สินค้าลำหนึ่งไม่ทราบที่มา กำลังเดินทางออกทะเล ขณะที่แล่นเรือผ่าน บริเวณบ้านบางราโทในปัจจุบัน เรือได้เกิดอุบัติเหตุ จนทำให้ผู้ควบ คุมเรือต้องสั่งให้ชลอความเร็วลง ผู้ควบคุมเรือสินค้าได้พยายามประคองเรือมาถึงบริเวณ ปากคลองบางราโท และพิจารณาแล้วเห็นว่า เรือคงจะแล่นต่อไปไม่รอดแน่ จึงสั่งให้ลูกเรือทำบัญชีสินค้าและทรัพย์สินบนเรือทั้งหมดซึ่งต่อมาได้มีการสร้างเจดีย์ครอบซากเรือสำเภาไว้ และสร้างศาลเพียงตาไว้ทางทิศตะวันตกของเจดีย์

1
1 หมู่ 2 ตำบลโคกพระเจดีย์, นครชัยศรี, นครปฐม, 73120, Thailand
11100 km from your location

Digital Temple Thailand

29-01-2022

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย

29-01-2022

ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
See Original Text

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย
ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Featured Sponsors

Special thanks to

TOA PAINT (THAILAND) PCL

As TOA strives to become a leader in a paint market, and with our responsibility, we have developed our capacity for sustainable competitiveness, focusing on consumers, stores, employees and communities as part of our success.

Find out more

Map

Related Locations (226)

swipe left & right to navigate

Sign in (Consumer)

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas