วัดโคกพระเจดีย์

View photos

"วัดโคกพระเจดีย์ เดิมจากคำบอกเล่าในอดีตบริเวณพื้นที่นี้เป็นท้องทะเลเก่า มีชายฝั่ง ปากอ่าว อยู่บริเวณสะพานช้างหรือสะพานมอญ (สะพานซอย ๗ อำเภอเมืองนครปฐมปัจจุบัน) สมัยนั้น มีเรือสำเภาจีนค้าขายขึ้นล่องผ่านบริเวณนี้เป็นประจำ มีครั้งหนึ่งมีเรือสำเภาค้าขาย สินค้าลำหนึ่งไม่ทราบที่มา กำลังเดินทางออกทะเล ขณะที่แล่นเรือผ่าน บริเวณบ้านบางราโทในปัจจุบัน เรือได้เกิดอุบัติเหตุ จนทำให้ผู้ควบ คุมเรือต้องสั่งให้ชลอความเร็วลง ผู้ควบคุมเรือสินค้าได้พยายามประคองเรือมาถึงบริเวณ ปากคลองบางราโท และพิจารณาแล้วเห็นว่า เรือคงจะแล่นต่อไปไม่รอดแน่ จึงสั่งให้ลูกเรือทำบัญชีสินค้าและทรัพย์สินบนเรือทั้งหมดซึ่งต่อมาได้มีการสร้างเจดีย์ครอบซากเรือสำเภาไว้ และสร้างศาลเพียงตาไว้ทางทิศตะวันตกของเจดีย์

1
1 หมู่ 2 ตำบลโคกพระเจดีย์, นครชัยศรี, นครปฐม, 73120, Thailand
11100 km from your location

Digital Temple Thailand

16-06-2021

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย

16-06-2021

ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Featured Sponsors

Special thanks to

TOA PAINT (THAILAND) PCL

As TOA strives to become a leader in a paint market, and with our responsibility, we have developed our capacity for sustainable competitiveness, focusing on consumers, stores, employees and communities as part of our success.

Find out more

Location

Branch (226)

swipe left & right to navigate

Sign in

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas