วัดท้องไทร

View photos

The Temple of Tyre began to be built about 2200 years ago, which is located in Cape Bua, Nakhchasri District, Nakhon Pathom Province, with a relative offering, who built a temple with about 16 acres of land to build a four-acre school, the first abbot was Phra Tapin Unknown, and when Phra Tapin later died, there was a bishop, an abbot, until 1858. Now there is a bishop of paradise, Jairo, an Apostle, a rector.
See Original Text
    วัดท้องไทร เริ่มสร้างขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๔๐๐ ปีเศษซึ่งตั้งอยู่ที่ ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม มีญาติโยมถวาย ที่สร้างวัดมีเนื้อที่ประมาณ ๑๖ ไร่เศษ ยกให้สร้างโรงเรียน ๔ ไร่ เจ้าอาวาสองค์แรกคือ หลวงตาอินทร์ ไม่ทราบฉายา และเมื่อหลวงตาอินทร์มรณะไป ต่อมาได้มีพระอธิการพลัด เป็นเจ้าอาวาสมาจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๐๘ ปัจจุบันนี้มีพระอธิการเกษม เขมจาโร เป็นเจ้าอาวาส พระอธิการเกษม

1
40 หมู่ 3 ตำบลแหลมบัว, นครชัยศรี, นครปฐม, 73120, Thailand
11102 km from your location

Digital Temple Thailand

18-05-2022

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย

18-05-2022

ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
See Original Text

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย
ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Featured Sponsors

Special thanks to

TOA PAINT (THAILAND) PCL

As TOA strives to become a leader in a paint market, and with our responsibility, we have developed our capacity for sustainable competitiveness, focusing on consumers, stores, employees and communities as part of our success.

Find out more

Map

Related Locations (226)

swipe left & right to navigate

Sign in (Consumer)

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas