วัดทุ่งน้อย

View photos

วัดทุ่งน้อย ได้เริ่มก่อสร้างบนที่ดินประมาณ ๒๗ ไร่ และได้ตั้งชื่อวัดตามสถานที่ตั้งของวัดคือ บ้านทุ่งน้อย โดยมีหลวงพ่อมา ปทุมฺรตโน เจ้าอาวาสรูปแรกของวัด ในสมัยท่านยังไม้ได้บวช ท่านได้เป็นแกนนำพาชาวบ้าน สร้างวัดจนสำเร็จ และได้บวชที่วัดทุ่งน้อย เป็นรูปแรกชาวบ้านจึงได้ตั้งให้ท่านเป็นเจ้าอาวาสในเวลาต่อมา

1
72 หมู่ 8 ตำบลแหลมบัว, นครชัยศรี, นครปฐม, 73120, Thailand
11103 km from your location

Digital Temple Thailand

16-06-2021

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย

16-06-2021

ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Featured Sponsors

Special thanks to

TOA PAINT (THAILAND) PCL

As TOA strives to become a leader in a paint market, and with our responsibility, we have developed our capacity for sustainable competitiveness, focusing on consumers, stores, employees and communities as part of our success.

Find out more

Location

Branch (226)

swipe left & right to navigate

Sign in

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas