วัดทุ่งสีหลง

View photos

ประวัติวัดทุ่งสีหลง ที่ตั้งวัดในปัจจุบันวัดทุ่งสีหลง เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่เลขที่ 181 หมู่ 11ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม พื้นที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ 22 ไร่ 1 งาน 85 ตารางวาเศษ 2/10 ตามหนังสือ น.ส.4 จ. เลขที่ 8991 ตั้งอยู่ในเขตอำเภอดอนตูม ตำบลสามง่ามในเขตปกครองคณะสงฆ์ พื้นที่ตั้งวัด โฉนดเลขที่ 8991 จำนวน 22 ไร่ 1 งาน 85 ตารางวาเศษ 2/10 วัดจัดประโยชน์แก่ผู้มาแสวงบุญ และเป็นที่ตั้งโรงเรียนวัดทุ่งสีหลง เพื่อเป็นที่ศึกษา วัดได้แบ่งเป็นที่ตั้งโรงเรียนวัดทุ่งสีหลง จำนวน 6 ไร่ 2 งาน

ที่ธรณีสงฆ์ของวัดโฉนดเลขที่ 347 จำนวนที่ดิน 3 งาน 23 ตารางวา วัดไม่ได้จัดประโยชน์ที่ดินโฉนดเลขที่ 347 จำนวนที่ดิน 9 ไร่ 3 งาน 62 ตารางวา วัดเป็นจัดประโยชน์เพื่อให้เช่าที่ดินทำการเกษตร

ความเป็นมาแต่เดิม วัดทุ่งสีหลง เดิมชื่อว่าวัดทุ่งตาสีหลง ในสมัยก่อนนี้มีทุ่งนา กับป่าไม้มากในสมัยนั้นคนแก่ได้เล่ากันว่าคนชื่อตาสี ได้มาต่อนกในทุ่งจนพลบค่ำ ตาสีจำทางกลับบ้านไม่ได้ จึงเดินหลงทางกลับบ้าน ก็เป็นที่กล่าวขานของชาวบ้าน จึงได้ชื่อว่า ทุ่งตาสีหลง ในกาลต่อมาชาวบ้านใช้คำพูดเพียงสั้นๆ ว่า ทุ่งสีหลง คำว่าตานั้นได้หายไป คงเหลือแต่เพียง ทุ่งสีหลง จากการใช้คำพูดที่ยาวคนเลยไม่นิยมกัน จึงเรียกกันสั้นๆว่าทุ่งสีหลง จนถึงในปัจจุบันนี้

ในสมัยนั้น วัดทุ่งสีหลงเป็นวัดยังเล็กอยู่ตั้งอยู่ใน เขตปกครองของอำเภอกำแพงแสน ในสมัยนั้นสร้างราวปี .ศ.2460 ได้มีพระอธิการ (ติ่ง) เป็นเจ้าอาวาสองค์แรก ได้เริ่มพัฒนาวัดขึ้นมา ตั้งแต่ก่อสร้างวัดทุ่งสีหลง เมื่อพ.ศ.2460 ซึ่งในขณะนั้นถือว่าวัดทุ่งสีหลงยังไม่เป็นที่ศรัทธาของชาวบ้านมากนัก เพราะด้านทิศตะวันออกติดกับวัดอรัญญิการาม (วัดสามง่าม) และทางด้านทิศตะวันตกติดกับวัดลำเหย ซึ่งได้สร้างมาก่อนวัดทุ่งสีหลงลักษณะพื้นที่ทั่วไปเป็นที่ดอนสภาพแวดล้อมมีคลองน้ำไหลผ่านล้อมหลังวัดทางด้านทิศเหนือ มีถนนเข้าหมู่บ้านทุ่งสีหลง เละเชื่อมต่อกับถนนคงทอง โดยทั่วไปเป็นหมู่บ้านล้อมรอบวัดทุ่งสีหลง

1
181 หมู่ 11 ตำบลลำเหย, ดอนตูม, นครปฐม, 73150, Thailand
11093 km from your location

Digital Temple Thailand

16-06-2021

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย

16-06-2021

ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Featured Sponsors

Special thanks to

TOA PAINT (THAILAND) PCL

As TOA strives to become a leader in a paint market, and with our responsibility, we have developed our capacity for sustainable competitiveness, focusing on consumers, stores, employees and communities as part of our success.

Find out more

Location

Branch (226)

swipe left & right to navigate

Sign in

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas