วัดสระน้ำส้ม

View photos

The Temple of the Orange Pond, the Great Wall of Nakhon Pathom, is an ancient temple that does not know who built it. In 1932, the Reverend Nachitamo, a philanthropist, a philanthropist, a son, a daughter and a relative, jointly offered the land to restore the temple and adopt the temple by the mantra of Father Somchai Tathammo, of Kachiri Wat Kachiri, district of Majjachiri, Khon Kaen, to Lent.
Later, in 1935, Somchai's paternal monastery, in the mountainous region of Phetchabun, the patriarch of Nakhon Pathom-Supplaburi (Dharma), ordered that Teacher Naamamamaminan (Pastor Chatemi Techpiño) be the archbishop. Until 1970, the temple committee and the villagers asked for permission to erect the temple and build it further, until the death of Teacher Praminant, on December 23, 53. The clergy appointed Bishop Wan Prasad as the current prince of the Orange Temple.
See Original Text
    วัดสระน้ำส้ม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม เป็นวัดโบราณเก่าแก่ ไม่รู้ว่าใครเป็นผู้สร้างเอาไว้ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๒ นายสุทธิ นาคสมภพ คหบดีใจบุญ บุตร ธิดาและญาติพี่น้อง ร่วมกันถวายที่ดินให้บูรณะวัดและรับอุปถัมภ์วัด โดยนิมนต์ หลวงพ่อสมชาย ฐิตธัมโม จากวัดอุดมคงคาคีรีเขต อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น มาจำพรรษา  ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ หลวงพ่อสมชาย ได้ปลีกวิเวกปฏิบัติธรรมในป่าเขาแถบ จ.เพชรบูรณ์ พระปฐมคณาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม-สุพรรณบุรี (ธรรมยุติ) ได้มีคำสั่งให้ พระครูปุญญาภินันท์ (หลวงพ่อบุญมี เตชปุญโญ) ไปเป็นเจ้าอาวาสแทน กระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะกรรมการวัดและชาวบ้านขออนุญาตปฏิสังขรณ์วัดและก่อสร้างถาวรวัตถุเพิ่มเติมจวบจน พระครูปุญญาภินันท์ มรณภาพเมื่อวันที่ ๒๔ ธ.ค. ๒๕๕๓ คณะสงฆ์จึงแต่งตั้ง พระอธิการวันชัย ปภัสสโร เป็นเจ้าอาวาสวัดสระน้ำส้มสืบต่อมาจนปัจจุบัน

1
หมู่ 9 ตำบลห้วยขวาง, กำแพงแสน, นครปฐม, 73140, Thailand
11090 km from your location

Digital Temple Thailand

29-01-2022

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย

29-01-2022

ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
See Original Text

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย
ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Featured Sponsors

Special thanks to

TOA PAINT (THAILAND) PCL

As TOA strives to become a leader in a paint market, and with our responsibility, we have developed our capacity for sustainable competitiveness, focusing on consumers, stores, employees and communities as part of our success.

Find out more

Map

Related Locations (226)

swipe left & right to navigate

Sign in (Consumer)

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas