วัดห้วยม่วง

View photos

The Purple Huai Temple was built in 1939, where monks and villagers built in the Great Mango Dong, an area of uninhabited hillsides, where a great creek flows, it is assumed that the name of the village is Huai Purple, and when the temple was established, the name of the village was "Huai Purple Temple" (since the temple was over a hundred years old, no evidence of land donation could be found). The monk maintained the position of the Abbot for 19 years and died (D & C 19). After that, there were other abbot figures, who held positions and continued to develop the temple, until the Abbot, the present figure, included 10 images.

See Original Text
    วัดห้วยม่วง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๔๐๙ โดยที่พระภิกษุสงฆ์และชาวบ้านได้สร้างขึ้นในดงมะม่วงใหญ่ พื้นที่เป็นเนินสูงน้ำท่วม ไม่ถึง มีลำห่วยใหญ่ไหลผ่าน จึงสันนิษฐานว่าเป็นเหตุให้เรียกชื่อหมู่บ้านแห่งนี้ว่า ห้วยม่วง และเมื่อตั้งวัดนี้ขึ้นมาจึงใช้ชื่อ “วัดห้วยม่วง” ตามชื่อหมู่บ้านนั้น ( เนื่องจากวัดแห่งนี้มีอายุกว่าร้อยปี จึงไม่สามารถค้นพบหลักฐานการบริจาคที่ดิน ) พระภิกษุสินรักษาการใน ตำแหน่งเจ้าอาวาสเป็นเวลา ๑๙ ปี ก็มรณภาพ ( พ.ศ.๒๔๒๘ ) หลังจากนั้นก็มีเจ้าอาวาสรูปอื่นๆมา ดำรงตำแหน่งและพัฒนาวัดเรื่อย มา จนกระทั่งถึงเจ้าอาวาส รูปปัจจุบัน รวม ๑๐ รูป

1
65 หมู่ 1 ตำบลห้วยม่วง, กำแพงแสน, นครปฐม, 73180, Thailand
11089 km from your location

Digital Temple Thailand

29-01-2022

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย

29-01-2022

ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
See Original Text

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย
ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Featured Sponsors

Special thanks to

TOA PAINT (THAILAND) PCL

As TOA strives to become a leader in a paint market, and with our responsibility, we have developed our capacity for sustainable competitiveness, focusing on consumers, stores, employees and communities as part of our success.

Find out more

Map

Related Locations (226)

swipe left & right to navigate

Sign in (Consumer)

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas