วัดห้วยม่วง

View photos

วัดห้วยม่วง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๔๐๙ โดยที่พระภิกษุสงฆ์และชาวบ้านได้สร้างขึ้นในดงมะม่วงใหญ่ พื้นที่เป็นเนินสูงน้ำท่วม ไม่ถึง มีลำห่วยใหญ่ไหลผ่าน จึงสันนิษฐานว่าเป็นเหตุให้เรียกชื่อหมู่บ้านแห่งนี้ว่า ห้วยม่วง และเมื่อตั้งวัดนี้ขึ้นมาจึงใช้ชื่อ “วัดห้วยม่วง” ตามชื่อหมู่บ้านนั้น ( เนื่องจากวัดแห่งนี้มีอายุกว่าร้อยปี จึงไม่สามารถค้นพบหลักฐานการบริจาคที่ดิน ) พระภิกษุสินรักษาการใน ตำแหน่งเจ้าอาวาสเป็นเวลา ๑๙ ปี ก็มรณภาพ ( พ.ศ.๒๔๒๘ ) หลังจากนั้นก็มีเจ้าอาวาสรูปอื่นๆมา ดำรงตำแหน่งและพัฒนาวัดเรื่อย มา จนกระทั่งถึงเจ้าอาวาส รูปปัจจุบัน รวม ๑๐ รูป

1
65 หมู่ 1 ตำบลห้วยม่วง, กำแพงแสน, นครปฐม, 73180, Thailand
11089 km from your location

Digital Temple Thailand

16-06-2021

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย

16-06-2021

ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Featured Sponsors

Special thanks to

TOA PAINT (THAILAND) PCL

As TOA strives to become a leader in a paint market, and with our responsibility, we have developed our capacity for sustainable competitiveness, focusing on consumers, stores, employees and communities as part of our success.

Find out more

Location

Branch (226)

swipe left & right to navigate

Sign in

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas