วัดปทุมทองสุทธาราม

View photos

With Mr Lei Pawong making a request for a residence at Nongsaka's house, the people of Nongsaka went to the Naksmo reserve to take care of the monks, and made a request for a temple from the Governor of Nakhon Pathram from 1949 to the present day as the Suntharam Golden Pathum Temple.

See Original Text
    ได้มีนายเลียบ ปาทอง ได้ทำเรื่องขอตั้งเป็นที่พักสงฆ์บ้านหนองสะแก ชาวบ้านหนองสะแกจึงได้ไปนิมนต์พระสงวน นาคสโม มาดูแลพระสงฆ์ จึงได้ทำเรื่องขอตั้งเป็นวัด จากผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๔๙๙ จนถึงปัจจุบันเป็น วัดปทุมทองสุทธาราม

1
หมู่ 5 ตำบลห้วยม่วง, กำแพงแสน, นครปฐม, 73180, Thailand
11086 km from your location

Digital Temple Thailand

29-01-2022

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย

29-01-2022

ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
See Original Text

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย
ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Featured Sponsors

Special thanks to

TOA PAINT (THAILAND) PCL

As TOA strives to become a leader in a paint market, and with our responsibility, we have developed our capacity for sustainable competitiveness, focusing on consumers, stores, employees and communities as part of our success.

Find out more

Map

Related Locations (226)

swipe left & right to navigate

Sign in (Consumer)

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas