วัดเจริญราษฎร์บำรุง (หนองพงนก)

View photos

The construction and construction of a temple by an adult, Charoen Laarun, who raised the land to build the temple in 1868 because he considered it a suitable area for the construction of the temple to be the center of the Buddhist spirit.

See Original Text
    การก่อสร้างและริเริ่มสร้างวัดโดย ผู้ใหญ่ เจริญ เล่าอรุณ เป็นผู้ยกที่ดินให้สร้างวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘ เพราะได้พิจารณาพื้นที่นี้ เห็นว่าเป็นพื้นที่เหมาะสมควรแก่การสร้างวัด เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน

1
1 หมู่ 12 ตำบลสระพัฒนา, กำแพงแสน, นครปฐม, 73180, Thailand
11083 km from your location

Digital Temple Thailand

29-01-2022

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย

29-01-2022

ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
See Original Text

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย
ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Featured Sponsors

Special thanks to

TOA PAINT (THAILAND) PCL

As TOA strives to become a leader in a paint market, and with our responsibility, we have developed our capacity for sustainable competitiveness, focusing on consumers, stores, employees and communities as part of our success.

Find out more

Map

Related Locations (226)

swipe left & right to navigate

Sign in (Consumer)

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas