วัดเจริญราษฎร์บำรุง (หนองพงนก)

View photos

การก่อสร้างและริเริ่มสร้างวัดโดย ผู้ใหญ่ เจริญ เล่าอรุณ เป็นผู้ยกที่ดินให้สร้างวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘ เพราะได้พิจารณาพื้นที่นี้ เห็นว่าเป็นพื้นที่เหมาะสมควรแก่การสร้างวัด เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน

1
1 หมู่ 12 ตำบลสระพัฒนา, กำแพงแสน, นครปฐม, 73180, Thailand
11083 km from your location

Digital Temple Thailand

16-06-2021

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย

16-06-2021

ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Featured Sponsors

Special thanks to

TOA PAINT (THAILAND) PCL

As TOA strives to become a leader in a paint market, and with our responsibility, we have developed our capacity for sustainable competitiveness, focusing on consumers, stores, employees and communities as part of our success.

Find out more

Location

Branch (226)

swipe left & right to navigate

Sign in

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas