วัดห้วยผักชี

View photos

The Huai Coriander Temple began to build a vault in 1881, where many Ukai and his surname moneymaker gave up their land, originally a bamboo forest. Mr. Indra, the servant, started the vault and persuaded the villagers to plant a coriander and to live elsewhere. The reason is called "Coriander Creek." Because the temple is on the edge of a creek, which has a large number of coriander, it is called "Coriander Wat."

See Original Text
    วัดห้วยผักชี เริ่มสร้างอุโบสถ ในปี พ.ศ. ๒๔๘๑ โดยมีนายมาก อุไกร กับนายเงิน ไม่ทราบนามสกุล เป็นผู้สละที่ดินให้ พื้นที่แต่เดิมเป็นป่าไผ่ นายอินทร์ มหาดเล็ก เป็นผู้ริเริ่มแผ้วถางป่าออกแล้วชักชวนชาวบ้านปลูกกุฏิที่พักสงฆ์ขึ้นมา และได้อาราธนาพร ะจากที่อื่นมาจำพรรษาอยู่ตลอดมา สาเหตุที่ตั้งชื่อว่า “ห้วยผักชี” เพราะว่าวัดนี้ตั้งอยู่ริมห้วยซึ่งมีผักชีล้อมขึ้นอยู่ในห้วยเป็นจำนวนมาก จึงได้ชื่อว่า “วัดห้วยผักชี”

1
140 หมู่ 23 ตำบลทุ่งลูกนก, กำแพงแสน, นครปฐม, 73140, Thailand
11073 km from your location

Digital Temple Thailand

29-01-2022

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย

29-01-2022

ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
See Original Text

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย
ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Featured Sponsors

Special thanks to

TOA PAINT (THAILAND) PCL

As TOA strives to become a leader in a paint market, and with our responsibility, we have developed our capacity for sustainable competitiveness, focusing on consumers, stores, employees and communities as part of our success.

Find out more

Map

Related Locations (226)

swipe left & right to navigate

Sign in (Consumer)

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas