วัดหนองศาลา

View photos

"วัดหนองศาลา เดิมคำว่า “หนองศาลา” อยู่ในเขตหมู่ที่ ๑ ซึ่งแต่ก่อนมาวัดก็ตั้งอยู่ในเขตนี้ มีศาลาอยู่กลางทุ่งลูกนก (มีนกอาศัยทำรังอยู่ ชาวบ้านก็เอาไข่ เอาลูกนกมาประกอบอาหาร) เป็นที่พักของคนสมัยก่อน ที่จะไปนมัสการพระพุทธบาทพระแท่น ดงรัง ต้องผ่านเส้นทางนี้ ถ้าเดินทางถึงในเขตบริเวณนี้ตอน ๓ โมงเย็นแล้ว ห้ามเดินทางต่อเพราะเส้นทางนี้มีเสือโคร่งมาก จะไม่ ปลอดภัย จึงต้องอาศัยศาลานี้ พักอยู่รอเวลาจนถึงเช้า จึงจะเดินทางต่อได้ (ศาลานี้ ใครสร้างไม่ปรากฏ) แต่เดี๋ยวนี้ ศาลาได้ผุพังไปตาม ธรรมชาติหมดแล้ว
กาลต่อมา มีผู้จัดสร้างสำนักสงฆ์ขึ้น ในบริเวณ ซึ่งเป็นเส้นทางไปตำบลโกสินาราย (อยู่ในเขตอำเภอบ้านโป่ง) กับเมืองอู่ทองช้างดินทางมาถึงจุดนี้ ก็อ่อนแรงไปไม่ไหวแล้วล้มตาย ส่วนเจ้าของช้าง ขณะพักอยู่ก็เอาทรัพย์สมบัติฝังไว้ที่บริเวณ ขอบหนอง แล้วปลูกต้นมะขามเป็นที่สังเกตต่อต้นมะขาม เขาเรียกต้นมะขามเท่า กิ่งเท่าคล้ายแขนคน ภายหลังมีคนขุดเอา ทรัพย์สมบัติไปหมด
"

1
22 หมู่ 1 ตำบลทุ่งลูกนก, กำแพงแสน, นครปฐม, 73140, Thailand
11073 km from your location

Digital Temple Thailand

16-06-2021

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย

16-06-2021

ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Featured Sponsors

Special thanks to

TOA PAINT (THAILAND) PCL

As TOA strives to become a leader in a paint market, and with our responsibility, we have developed our capacity for sustainable competitiveness, focusing on consumers, stores, employees and communities as part of our success.

Find out more

Location

Branch (226)

swipe left & right to navigate

Sign in

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas