วัดปฐมโพธิญาณ

View photos

"เดิมที่ดินบริเวณนี้ เป็นป่าไม้ไผ่หนามผสมกับต้นไม้กะนวลใหญ่ และมีจอมปลวกขนาดใหญ่มาก กระจายอยู่ในบริเวณนี้ ต่อ มาชาวบ้านก็ได้ถากถางทำเป็นที่เพาะปลูกการเกษตรสลับหมุนเวียน เช่น ปลูกอ้อย ปลูกข้าว คนแก่ก่อนตายได้บอกลูกหลานไว้ก่อนตาย ว่าต่อไปที่ตรงนี้จะมีวัดซึ่งทุกคนฟังแล้วก็ไม่เชื่อจะมีวัดได้อย่างไร ต่อมาเจ้าของที่ดินผืนนี้ ตัดสินใจกู้ยืมเงินธนาคารมาลงทุน แต่ไม่ ประสบความสำเร็จ จะถูกธนาคารยึดจึงได้ประกาศขาย ก็มีคณะผู้ซื้อร่วมทุนกันซื้อที่โดยแบ่งโฉนดออกเป็นแปลงๆ ซึ่งหนึ่งในนั้นก็มี แม่ละมัย ลิมานนท์ เป็นเจ้าของที่ดินที่ซื้อด้วยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ โยมแม่ละมัย ลิมานนท์ ผู้มีจิตศรัทธาได้ถวายที่ดินเพื่อสร้างวัด จำนวน ๑๑ ไร่ ๑ งาน ๔๔ ตารางวา ให้แก่พระศรีอาริยะ ปฺยสีโล เพื่อสร้างวัดน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จย่า หลังจากพระศรีอาริยะได้นำพาคณะ ธุดงค์เดินธุดงค์ที่จังหวัดประจบคีรีขันธ์เสร็จ ก็ได้นำพาคณะธุดงค์มาธุดงค์แผ่เมตตาในที่ดินของโยมแม่ละมัย ลิมานนท์ ซึ่งตอนนั้น เป็นไร่อ้อย พร้อมกับพาชาวบานสวดมนต และได้ดำเนินการก่อสร้างศาสนวัตถุต่างๆ

1
141 หมู่ 18 ตำบลทุ่งลูกนก, กำแพงแสน, นครปฐม, 73140, Thailand
11069 km from your location

Digital Temple Thailand

16-06-2021

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย

16-06-2021

ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Featured Sponsors

Special thanks to

TOA PAINT (THAILAND) PCL

As TOA strives to become a leader in a paint market, and with our responsibility, we have developed our capacity for sustainable competitiveness, focusing on consumers, stores, employees and communities as part of our success.

Find out more

Location

Branch (226)

swipe left & right to navigate

Sign in

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas