วัดไร่แตงทอง

View photos

"In the early days, the villagers of this neighborhood made a career by growing tobacco, cutting it, selling it, but the whole community, farming it, growing Thai melons, which, when cooked, would be big, delicious, aromatic, yellow, like gold, the villagers in the country.
So Dharma built the temple, and then Arathna, King Liu Prango, became president, and later served as Abbot, King Liu, and the temple board, and gave the name of the temple "Plantang Thong Temple."
"

See Original Text
    "ในสมัยยุคแรกก่อนชาวบ้านในละแวกนี้ทำ อาชีพโดยกสิกรรม โดยปลูกยาสูบ หั่นขายบ้าง แต่ส่วนรวม ทำการเกษตร ปลูกแตงไทย ซึ่งเมื่อสุกแล้วจะ ลูกใหญ่โตน่า รับประทาน กลิ่นหอม มีสีเหลือง ดังทองคำ ชาวบ้านใน ธรรมจึงสร้างวัด แล้ว อาราธนา หลวงปู่หลิว ปณฺณโก มาเป็นประธาน และต่อมาดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาส หลวงปู่หลิว และคณะกรรมการวัด จึงให้ชื่อวัด “วัดไร่แตงทอง” "

1
99/1 หมู่ 15 ตำบลทุ่งลูกนก, กำแพงแสน, นครปฐม, 73140, Thailand
11069 km from your location

Digital Temple Thailand

29-01-2022

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย

29-01-2022

ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
See Original Text

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย
ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Featured Sponsors

Special thanks to

TOA PAINT (THAILAND) PCL

As TOA strives to become a leader in a paint market, and with our responsibility, we have developed our capacity for sustainable competitiveness, focusing on consumers, stores, employees and communities as part of our success.

Find out more

Map

Related Locations (226)

swipe left & right to navigate

Sign in (Consumer)

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas