วัดหนองปลาไหล

View photos

The former villagers of the Eels, when making merit, will have to go to the Lam Chai Temple, which is very far away, so that the mantra of Master Boon Yapphomma, who is originally an eggplant, has been ordained and possessed at the Bamboo Temple, Nakhon Pathom District, came to the Nong Eels Temple, and received a donation of land from Mrs. Pim Phuomma in 1951. It is an unused piece of land, has a large, dense tree, has an area of 52 acres, around the land is a trough canal, with a lot of fish in the water, where people live to fish and call it "Eels."

See Original Text
    อดีตชาวบ้านที่หนองปลาไหล เวลาจะทำบุญจะต้องไปทำที่วัดลำเหยซึ่งอยู่ไกลมากจึงได้ นิมนต์พระอาจารย์บุญ ยาภุมมา ซึ่งมี พื้นเพเป็นคนหนองปลาไหลได้บวชและจำพรรษาที่วัดไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม มาจำพรรษาที่วัดหนองปลาไหล แล้วได้รับบริจาคที่ดินจากนางพิม ผาภุมมา ในปี พ.ศ. ๒๔๕๑ เป็นที่ดินไม่ได้ใช้ ประโยชน์มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นหนาทึบ มีเนื้อที่ ๕๒ ไร่เศษ รอบที่ดินเป็นคลองลำรางมีปลาไหลตามน้ำมากมีประชาชนอาศัย จับปลาไปเป็นอาหาร และเรียกตามชื่อของปลาว่า “หนองปลาไหล”

1
หมู่ 6 ตำบลทุ่งกระพังโหม, กำแพงแสน, นครปฐม, 73140, Thailand
11086 km from your location

Digital Temple Thailand

18-05-2022

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย

18-05-2022

ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
See Original Text

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย
ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Featured Sponsors

Special thanks to

TOA PAINT (THAILAND) PCL

As TOA strives to become a leader in a paint market, and with our responsibility, we have developed our capacity for sustainable competitiveness, focusing on consumers, stores, employees and communities as part of our success.

Find out more

Map

Related Locations (226)

swipe left & right to navigate

Sign in (Consumer)

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas