วัดหนองปลาไหล

View photos

อดีตชาวบ้านที่หนองปลาไหล เวลาจะทำบุญจะต้องไปทำที่วัดลำเหยซึ่งอยู่ไกลมากจึงได้ นิมนต์พระอาจารย์บุญ ยาภุมมา ซึ่งมี พื้นเพเป็นคนหนองปลาไหลได้บวชและจำพรรษาที่วัดไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม มาจำพรรษาที่วัดหนองปลาไหล แล้วได้รับบริจาคที่ดินจากนางพิม ผาภุมมา ในปี พ.ศ. ๒๔๕๑ เป็นที่ดินไม่ได้ใช้ ประโยชน์มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นหนาทึบ มีเนื้อที่ ๕๒ ไร่เศษ รอบที่ดินเป็นคลองลำรางมีปลาไหลตามน้ำมากมีประชาชนอาศัย จับปลาไปเป็นอาหาร และเรียกตามชื่อของปลาว่า “หนองปลาไหล”

1
หมู่ 6 ตำบลทุ่งกระพังโหม, กำแพงแสน, นครปฐม, 73140, Thailand
11086 km from your location

Digital Temple Thailand

16-06-2021

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย

16-06-2021

ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Featured Sponsors

Special thanks to

TOA PAINT (THAILAND) PCL

As TOA strives to become a leader in a paint market, and with our responsibility, we have developed our capacity for sustainable competitiveness, focusing on consumers, stores, employees and communities as part of our success.

Find out more

Location

Branch (226)

swipe left & right to navigate

Sign in

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas