วัดสระพัง

View photos

"According to the history of Pastor Indra, who lived in the Pond Temple, separated from building this temple in 1932, after 9 years, he went to the Temple of Don Monk Master for 7 years, Master Mai for 3 years, Master Jai (not an abbot for 24 years), King Nu came to be the Abbot in 1986, built a gilded sepulcher in 1952, Master Wise to be the Abbot in 1926, Teacher Praeongkorn to be the Abbot of the present year 1950.
In 1868, the villagers made a perfect monk, an abbot, and built a gilded vestibule in 1952, and he built another temple, thus leaving the abbot, by default the little monk (not the master Awaz) moved the cubicle from the south to the north to the year 1858.
See Original Text
    "ตามประวัติ หลวงพ่ออินทร์ ที่อยู่วัดบ่อน้ำจืด ได้แยกออกมาสร้างวัดนี้ เมื่อ พ.ศ. 2475 จำพรรษาอยู่ 9 ปี จึงไปอยู่วัดดอนเสาพระอาจารย์มาก ๗ ปี พระอาจารย์นม ๓ ปี พระอาจารย์ย้อย (ไม่ได้เป็นเจ้าอาวาส อยู่ ๒๔ ปี) หลวงพ่อเณรมาเป็นเจ้าอาวาส ปี พ.ศ. ๒๕๐๘ ได้ก่อสร้างอุโบสถปิดทอง ปี ๒๕๑๒ พระอาจารย์ปรีชา มาเป็นเจ้าอาวาส ปี พ.ศ. ๒๕๒๖ พระครูไพโรจน์ภัทรคุณ มาเป็นเจ้าอาวาส ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ รูปปัจจุบัน ในปี พ.ศ. ๒๕๐๘ ชาวบ้านได้นิมนต์หลวงพ่อเณร สมบูรณ์จริง มาเป็น เจ้าอาวาส และสร้างอุโบสถปิดทอง ในปี พ.ศ. ๒๕๑๒ ท่านก็ได้สร้างอุโบสถ วัดอื่นอีก จึงออกจากเจ้าอาวาส โดยปริยาย หลวงพ่อทองย้อย (ไม่ได้เป็นเจ้า อาวาส) ได้ย้ายกุฏิ จากทิศใต้ไปทิศเหนือ ถึง ปี พ.ศ. ๒๕๒๘

1
71 หมู่ 6 ตำบลดอนข่อย, กำแพงแสน, นครปฐม, 73140, Thailand
11089 km from your location

Digital Temple Thailand

29-01-2022

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย

29-01-2022

ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
See Original Text

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย
ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Featured Sponsors

Special thanks to

TOA PAINT (THAILAND) PCL

As TOA strives to become a leader in a paint market, and with our responsibility, we have developed our capacity for sustainable competitiveness, focusing on consumers, stores, employees and communities as part of our success.

Find out more

Map

Related Locations (226)

swipe left & right to navigate

Sign in (Consumer)

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas