วัดดอนทอง

View photos

Master Ekchai Ismro, a disciple of the King Chai Suphat of Nong Pong Temple, Ubon Ratchathani Province, has been hiking to the temple site and has begun to persuade devout and respected people to build the convent and develop it as a temple in order after 13 years as a temple, the temple began to be built in 1858.

See Original Text
    ท่านอาจารย์เอกชัย อิสฺสโร ซึ่งเป็นศิษย์ของหลวงปู่ชา สุภทฺโท แห่งวัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี ได้ธุดงค์มายัง บริเวณที่ตั้งวัด และได้เริ่มชักชวนผู้มีจิตศรัทธาและผู้ที่เคารพนับถือ ก่อสร้างสำนักสงฆ์และพัฒนาขึ้นเป็นวัดโดยลำดับ หลังจากตั้งเป็น วัดได้ ๑๓ ปี จึงเริ่มสร้างอุโบสถ ในปี พ.ศ.๒๕๔๘

1
112 หมู่ 1 ตำบลดอนข่อย, กำแพงแสน, นครปฐม, 73140, Thailand
11091 km from your location

Digital Temple Thailand

18-05-2022

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย

18-05-2022

ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
See Original Text

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย
ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Featured Sponsors

Special thanks to

TOA PAINT (THAILAND) PCL

As TOA strives to become a leader in a paint market, and with our responsibility, we have developed our capacity for sustainable competitiveness, focusing on consumers, stores, employees and communities as part of our success.

Find out more

Map

Related Locations (226)

swipe left & right to navigate

Sign in (Consumer)

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas