วัดทะเลบก

View photos

"วัดทะเลบก ตั้งอยู่หมู่ ๒ ตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม สร้างขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๐๖ ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๕ ปีกุน เบญจศก จศ.๑๒๒๕ รศ. ๘๒ คศ. ๑๘๖๓ (เดือน ๘ สองหน) ปกติวาร อธิสุรทิน (กุมภาพันธ์ ๒๙ วัน เวลา ๑๑.๔๙ นาฬิกา) หลวงพ่อโสธรอุดร เป็นผู้ประกาศสร้างวัดทะเลบกต่อหน้าทายกอุบาสกอุบาสิกา ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

1
141 หมู่ 2 ตำบลกระตีบ, กำแพงแสน, นครปฐม, 73180, Thailand
11083 km from your location

Digital Temple Thailand

16-06-2021

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย

16-06-2021

ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Featured Sponsors

Special thanks to

TOA PAINT (THAILAND) PCL

As TOA strives to become a leader in a paint market, and with our responsibility, we have developed our capacity for sustainable competitiveness, focusing on consumers, stores, employees and communities as part of our success.

Find out more

Location

Branch (226)

swipe left & right to navigate

Sign in

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas