วัดป่าปฐมชัย

View photos

วัดป่าปฐมชัย ซึ่งเป็นวัดที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนัก สิ่งที่น่าสนใจคือ ภายในวัดสวยงามสำหรับวัดป่าปฐมชัย เป็นวัดสายกรรมฐานในเขตเมือง ที่มีการปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า โดยเจริญรอยตามแนวทางการปฎิบัติของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน โดยการก่อตั้งของ หลวงพ่อพระครูปลัดนิพนธ์

1
หมู่ 3 ตำบลหนองปากโลง, เมืองนครปฐม, นครปฐม, 73000, Thailand
11087 km from your location

Digital Temple Thailand

16-06-2021

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย

16-06-2021

ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Featured Sponsors

Special thanks to

TOA PAINT (THAILAND) PCL

As TOA strives to become a leader in a paint market, and with our responsibility, we have developed our capacity for sustainable competitiveness, focusing on consumers, stores, employees and communities as part of our success.

Find out more

Location

Branch (226)

swipe left & right to navigate

Sign in

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas