วัดทัพยายท้าว

View photos

In the old days, Grandma Dao's army was originally known as nothing, but it was a small village with a territory in contact with the royal district (now), where the former army was a battlefield, and it was set up as an army. When the Burmese army came, it was fought. When Grandma Dao heard that Burma had come, it had mobilized the inhabitants of a village that was mostly female, because most of the men had already been conscripted to the army, with the name "Eight-Elbow" (according to the old man), they fought against the enemy, and there were many people killed, but they prevailed over the enemy. So the village was called "Grandma Dao's village," which is the place where Grandma's army was located.

See Original Text
    ในสมัยก่อนบ้านทัพยายท้าว มีชื่อเดิมว่าอะไรก็ไม่ทราบ รู้แต่เพียงว่าเป็นหมู่บ้านเล็กๆ มีอาณาเขตติดต่อกับ ตำบลทัพหลวง ( ในปัจจุบัน ) ซึ่งในอดีตตำบลทัพหลวงเคยเป็นสนามรบมาก่อน และได้ตั้งเป็นกองทัพหลวงขึ้นที่นั้น เมื่อกองทัพพม่ายกมาก็เกิดการ ต่อสู้กันพอยายท้าวทราบข่าวมาว่าพม่ายกทัพมาจึงได้ระดมชาวบ้านในหมู่บ้านซึ่งเป็ผู้หญิงเสียส่วนใหญ่ เพราะพวกผู้ชายส่วนมากก็ถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารก่อนหน้านี้แล้ว โดยยายท้าวใช้ชื่อกองทัพว่า “รุ่นแปดศอก” ( ตามคำบอกเล่าของผู้เฒ่า ) เข้าทำการรบกับข้าศึกมีคน ล้มตายเป็นจำนวนมาก แต่ก็ได้รับชัยชนะเหนือข้าศึก ดังนั้น หมู่บ้านแห่งนี้จึงได้ชื่อว่า “หมู่บ้านยายท้าว” ซึ่งเป็นชื่อสถานที่ที่ตั้งทัพของ ยายท้าว นั่นเอง

1
76 หมู่ 9 ตำบลหนองปากโลง, เมืองนครปฐม, นครปฐม, 73110, Thailand
11085 km from your location

Digital Temple Thailand

18-05-2022

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย

18-05-2022

ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
See Original Text

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย
ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Featured Sponsors

Special thanks to

TOA PAINT (THAILAND) PCL

As TOA strives to become a leader in a paint market, and with our responsibility, we have developed our capacity for sustainable competitiveness, focusing on consumers, stores, employees and communities as part of our success.

Find out more

Map

Related Locations (226)

swipe left & right to navigate

Sign in (Consumer)

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas