วัดรางปลาหมอ

View photos

In any year, the trough of the doctor was established as a temple, unable to find evidence, but only that the place where the temple was founded was given by the first Abbot, Master Mo Bushnil, and the construction of three cantons with my tower and the prayer tower. When Master Mo was removed, the abbot ruled the temple until now, including 10 images.

See Original Text
    วัดรางปลาหมอ ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเป็นวัดในปีใด ไม่สามารถจะค้นหาหลักฐานได้ ทราบแต่เพียงว่าสถานที่ที่ใช้ในการก่อตั้งวัดนั้น ได้รับมอบจาก นายสุข สุขชู และมีพระอาจารย์โม พุ่มนิล เป็นเจ้าอาวาสองค์แรก ได้ทำการก่อสร้างกุฏิสงฆ์ขึ้นจำนวน ๓ หลัง พร้อมด้วย หอฉัน และหอสวดมนต์ เมื่อพระอาจารย์โม ได้ลาสิกขาบทออกไปแล้ว ได้มีเจ้าอาวาสปกครองวัดต่อมาจนกระทั่ง ถึงปัจจุบันนี้ รวม ๑๐ รูปด้วยกัน

1
43 หมู่ 5 ตำบลสวนป่าน, เมืองนครปฐม, นครปฐม, 73210, Thailand
11081 km from your location

Digital Temple Thailand

28-07-2021

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, monk. Novices. Must be safe.

28-07-2021

One episode of the law of the King King King, the King of the Kingdom, gave the rule of law to cheer on the 2019 Corona virus epidemic.
See Original Text

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย
ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Featured Sponsors

Special thanks to

TOA PAINT (THAILAND) PCL

As TOA strives to become a leader in a paint market, and with our responsibility, we have developed our capacity for sustainable competitiveness, focusing on consumers, stores, employees and communities as part of our success.

Find out more

Location

Branch (226)

swipe left & right to navigate

Sign in

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas