วัดลำพยาสุทธาราม

View photos

"On August 24, 1958, Mr. Somjit, Ms. Lingjit-in-Nu, presided over the purchase of the consecrated land and the building of the assemblies, the temple of the Green Water Palace, the district of the Great Wall, the chairmanship of the monks, and then built more mantra and more monks, and set up as the Lampaya House Convent in 1953.
And on January 16, 1955, the temple was established, and the name of the temple of Lam-phataram.
"

See Original Text
    "เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ นายสมจิตต่ นางลิ้นจี่ อินหนู เป็นประธานซื้อที่ดินถวายพร้อมทั้งสร้างเสนาสนะ ต่างๆทำเป็นที่พักสงฆ์ และนิมนต์พระวินัย อตฺตสาโร วัดวังน้ำเขียว อำเภอกำแพงแสน เป็นประธานสงฆ์ กาลต่อมาได้สร้างเสนา สนะเพิ่มขึ้นและนิมนต์พระสงฆ์มาอยู่เพิ่มขึ้นและขอตั้งเป็นสำนักสงฆ์บ้านลำพยา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๓ และในวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ไดรับการยกฐานะขึ้นเป็นวัดได้ และนามว่า วัดลำพยาสุทธาราม "

1
หมู่ 5 ตำบลลำพยา, เมืองนครปฐม, นครปฐม, 73000, Thailand
11088 km from your location

Digital Temple Thailand

29-01-2022

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย

29-01-2022

ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
See Original Text

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย
ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Featured Sponsors

Special thanks to

TOA PAINT (THAILAND) PCL

As TOA strives to become a leader in a paint market, and with our responsibility, we have developed our capacity for sustainable competitiveness, focusing on consumers, stores, employees and communities as part of our success.

Find out more

Map

Related Locations (226)

swipe left & right to navigate

Sign in (Consumer)

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas