วัดไผ่ล้อม

View photos

"The Bamboo Temple, originally built around the time of the 4th reign, is assumed that His Majesty is Hua. The 4th reign of Buddhism has enlisted the Mons under the pharma to help rebuild the Great Pagoda, and the Mons have come to dwell in the area of the Bamboo Garden near the Pagoda, about 50 meters apart. In time, the thick bamboo trees and the people's bodies became a place of peace, and the monks who sought to find them have reduced their legs, and they have gone away. And the people of the neighborhood came to the temple of the patriarch.
See Original Text
    "วัดไผ่ล้อม เดิมสร้างขึ้นประมาณในสมัยรัชกาลที่ ๔ สันนิษฐานกันว่า พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ได้เกณฑ์ชาวมอญที่อยู่ใต้โพธิสมภาร มาช่วยกันบูรณะองค์พระปฐมเจดีย์และชาวมอญเหล่านั้นได้ มาพักอาศัยอยู่ ณ บริเวณสวนป่าไผ่ ใกล้องค์พระปฐมเจดีย์ ห่างกันประมาณ ๕๐๐ เมตร ในการต่อมา ดงไผ่ที่ขึ้นหนาทึบและที่อยู่ อาศัยร่างผู้คน เป็นที่สงบร่มเย็น พระภิกษุผู้แสวงธรรมมาพบจึงได้ป่กกลดลดบริขารลง บำเพ็ญสมณธรรมและก็จากไปเป็นอยู่อย่างนี้ เรื่อยๆ ชาวบ้านละแวกนั้น จึงได้อาราธนาพระภิกษุจากวัดพระปฐมเจดีย์ มาอยู่จำพรรษาปกครองสำนักสงฆ์แห่งนี้

1
2 ตำบลพระปฐมเจดีย์, เมืองนครปฐม, นครปฐม, 73130, Thailand
11094 km from your location

Digital Temple Thailand

29-01-2022

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย

29-01-2022

ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
See Original Text

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย
ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Featured Sponsors

Special thanks to

TOA PAINT (THAILAND) PCL

As TOA strives to become a leader in a paint market, and with our responsibility, we have developed our capacity for sustainable competitiveness, focusing on consumers, stores, employees and communities as part of our success.

Find out more

Map

Related Locations (226)

swipe left & right to navigate

Sign in (Consumer)

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas