วัดไผ่ล้อม

View photos

"วัดไผ่ล้อม เดิมสร้างขึ้นประมาณในสมัยรัชกาลที่ ๔ สันนิษฐานกันว่า พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ได้เกณฑ์ชาวมอญที่อยู่ใต้โพธิสมภาร มาช่วยกันบูรณะองค์พระปฐมเจดีย์และชาวมอญเหล่านั้นได้ มาพักอาศัยอยู่ ณ บริเวณสวนป่าไผ่ ใกล้องค์พระปฐมเจดีย์ ห่างกันประมาณ ๕๐๐ เมตร ในการต่อมา ดงไผ่ที่ขึ้นหนาทึบและที่อยู่ อาศัยร่างผู้คน เป็นที่สงบร่มเย็น พระภิกษุผู้แสวงธรรมมาพบจึงได้ป่กกลดลดบริขารลง บำเพ็ญสมณธรรมและก็จากไปเป็นอยู่อย่างนี้ เรื่อยๆ ชาวบ้านละแวกนั้น จึงได้อาราธนาพระภิกษุจากวัดพระปฐมเจดีย์ มาอยู่จำพรรษาปกครองสำนักสงฆ์แห่งนี้

1
2 ตำบลพระปฐมเจดีย์, เมืองนครปฐม, นครปฐม, 73130, Thailand
11094 km from your location

Digital Temple Thailand

16-06-2021

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย

16-06-2021

ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Featured Sponsors

Special thanks to

TOA PAINT (THAILAND) PCL

As TOA strives to become a leader in a paint market, and with our responsibility, we have developed our capacity for sustainable competitiveness, focusing on consumers, stores, employees and communities as part of our success.

Find out more

Location

Branch (226)

swipe left & right to navigate

Sign in

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas