วัดใหม่ปิ่นเกลียว

View photos

The new temple was built about 68, Group 3, Nakhon Pathom, Nakhon Pathom, Nakhon Pathom, which was built by the King of Makonak (Funny Bunak), about 296. When he was the chief craftsman, he carried out the construction of the Great Pagoda. The Lord built a temple in his land and gave it to the property of the little lady, whose wife took care of it. The young lady took care of it until she passed away. And when she passed away, she was the keeper of the temple until she passed away. When the villagers of Zachini died, she passed away, and was in this temple until this time, and stayed in this temple forever.

See Original Text
    วัดใหม่ปิ่นเกลียว ตั้งอยู่เลขที่ ๖๘ หมู่ ๓ ตำบลนคระปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยมีเจ้าพระยาทิพากร วงศ์มหาโกษาธิบดี (ขำ บุนนาค) เป็นผู้สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๓๙๖ สมัยที่ท่านเป็นนายช่างใหญ่ควบคุมดำเนินการสร้าง องค์พระปฐมเจดีย์องค์ใหญ่ ท่านเจ้าพระยาฯ ได้สร้างวัดขึ้นในเนื้อที่ดินของท่าน แล้วมอบให้เป็นสมบัติของคุณหญิงหนู ซึ่งเป็นภริยา ของท่านดูแล คุณหญิงหนูดูแลเรื่อยมาจนสิ้นบุญ เมื่อคุณหญิงหนูสิ้นบุญแล้ว ก็มีหม่อมเจ้าหญิงจงกลนีเป็นผู้ดูแลวัดนี้เรื่อยมาจน ท่านสิ้นบุญ เมื่อหม่อมเจ้าหญิงจงกลนีสิ้นบุญแล้วก็ขาดการติดต่อกันจากนั้นเป็นต้นมา และวัดนี้ก็ตกอยู่ในการดูแลของชาวบ้านใน ละแวกนี้ตลอดมาจนถึงปัจจุบันนี้

1
63 หมู่ 3 ตำบลนครปฐม, เมืองนครปฐม, นครปฐม, 73130, Thailand
11090 km from your location

Digital Temple Thailand

29-01-2022

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย

29-01-2022

ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
See Original Text

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย
ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Featured Sponsors

Special thanks to

TOA PAINT (THAILAND) PCL

As TOA strives to become a leader in a paint market, and with our responsibility, we have developed our capacity for sustainable competitiveness, focusing on consumers, stores, employees and communities as part of our success.

Find out more

Map

Related Locations (226)

swipe left & right to navigate

Sign in (Consumer)

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas