วัดดอนยายหอม

View photos

The Wat Don Yom, formerly known as the Khok Khok Temple, is an ancient monastery located in the southwest of the current monastery, some time later in the year 2000. 250 The Reverend King Abbot, Nakhchaissri District, Nakhon Pathom, advised the villagers to move the Khok Khok Khok Temple across the canal to be rebuilt in the group of 3 at the present time. The site of the original temple was a marsh. When the water came, the water would flood the Kutan Pavilion, Cathedral and Chapel. There was a great difficulty for the novice monks and the villagers. In those days, Khok Khom Khom Khoi Khom was almost a deserted temple. The site of the new temple had a total area of about 8 acres. When the original temple was moved across the canal, the temple was rebuilt in the Don. At that time, the waters did not flood the temple.
See Original Text
    วัดดอนยายหอม เดิมเรียกว่า วัดโคกยายหอม เป็นวัดเก่าแก่มีมาแต่โบราณ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ของที่ตั้งวัดใน ปัจจุบัน ต่อมาประมาณปี พ.ศ. ๒๔๕๐ หลวงพ่อทรัพย์เจ้าอาวาสวัดงิ้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ได้แนะนำให้ชาวบ้านย้าย วัดโคกยายหอมข้ามลำคลองมาตั้งใหม่ที่หมู่ ๓ ตำบลดอนยายหอมในปัจจุบัน สาเหตุที่ต้องย้ายเพราะที่ตั้งวัดเดิมเป็นที่ลุ่มเมื่อถึงเวลา น้ำหลากมา น้ำจะท่วมกุฏิ ศาลา วิหาร และโบสถ์ ยังความลำบากให้บังเกิดแก่ภิกษุสามเณรและชาวบ้านเป็นอย่างมากประกอบกับใน สมัยนั้นวัดโคกยายหอมมีสภาพเกือบจะเป็นวัดร้างอยู่แล้ว พื้นที่ตั้งวัดที่ตั้งใหม่มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ ๘ ไร่ เมื่อย้ายวัดเดิมข้ามคลอง มาตั้งวัดใหม่ ในที่ดอนกว่าแล้วเมื่อถึงเวลาน้ำหลากไหลน้ำก็ไม่ท่วมวัด

1
279 หมู่ 3 ตำบลดอนยายหอม, เมืองนครปฐม, นครปฐม, 73120, Thailand
11096 km from your location

Digital Temple Thailand

28-06-2022

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย

28-06-2022

ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
See Original Text

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย
ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Featured Sponsors

Special thanks to

TOA PAINT (THAILAND) PCL

As TOA strives to become a leader in a paint market, and with our responsibility, we have developed our capacity for sustainable competitiveness, focusing on consumers, stores, employees and communities as part of our success.

Find out more

Map

Related Locations (226)

swipe left & right to navigate

Sign in (Consumer)

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas