วัดดอนยายหอม

View photos

วัดดอนยายหอม เดิมเรียกว่า วัดโคกยายหอม เป็นวัดเก่าแก่มีมาแต่โบราณ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ของที่ตั้งวัดใน ปัจจุบัน ต่อมาประมาณปี พ.ศ. ๒๔๕๐ หลวงพ่อทรัพย์เจ้าอาวาสวัดงิ้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ได้แนะนำให้ชาวบ้านย้าย วัดโคกยายหอมข้ามลำคลองมาตั้งใหม่ที่หมู่ ๓ ตำบลดอนยายหอมในปัจจุบัน สาเหตุที่ต้องย้ายเพราะที่ตั้งวัดเดิมเป็นที่ลุ่มเมื่อถึงเวลา น้ำหลากมา น้ำจะท่วมกุฏิ ศาลา วิหาร และโบสถ์ ยังความลำบากให้บังเกิดแก่ภิกษุสามเณรและชาวบ้านเป็นอย่างมากประกอบกับใน สมัยนั้นวัดโคกยายหอมมีสภาพเกือบจะเป็นวัดร้างอยู่แล้ว พื้นที่ตั้งวัดที่ตั้งใหม่มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ ๘ ไร่ เมื่อย้ายวัดเดิมข้ามคลอง มาตั้งวัดใหม่ ในที่ดอนกว่าแล้วเมื่อถึงเวลาน้ำหลากไหลน้ำก็ไม่ท่วมวัด

1
279 หมู่ 3 ตำบลดอนยายหอม, เมืองนครปฐม, นครปฐม, 73120, Thailand
11096 km from your location

Digital Temple Thailand

16-06-2021

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย

16-06-2021

ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Featured Sponsors

Special thanks to

TOA PAINT (THAILAND) PCL

As TOA strives to become a leader in a paint market, and with our responsibility, we have developed our capacity for sustainable competitiveness, focusing on consumers, stores, employees and communities as part of our success.

Find out more

Location

Branch (226)

swipe left & right to navigate

Sign in

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas