วัดหว้าเอน

View photos

Originally, Mr. Tum, a big man, offered the temple because his parents were all dead. People were rumored to be hard. Mr. Tum, at that time, was left alone, afraid of being like a stiff villager, so he gave it to the temple ever since.

See Original Text
    ความเป็นมาแต่เดิมนั้นนายซึ่ม คนใหญ่ ถวายให้วัด เนื่องจาก พ่อ แม่ ตายหมด ชาวบ้านลือกันว่าเป็นที่แข็ง นายซึ่ม สมัยนั้น ก็เหลือตัวคนเดียว กลัวจะเป็นดังชาวบ้านว่าที่แข็ง ก็เลยยกถวายให้วัดตั้งแต่นั้นมา

1
51 หมู่ 11 ตำบลโพรงมะเดื่อ, เมืองนครปฐม, นครปฐม, 73000, Thailand
11082 km from your location

Digital Temple Thailand

18-05-2022

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย

18-05-2022

ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
See Original Text

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย
ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Featured Sponsors

Special thanks to

TOA PAINT (THAILAND) PCL

As TOA strives to become a leader in a paint market, and with our responsibility, we have developed our capacity for sustainable competitiveness, focusing on consumers, stores, employees and communities as part of our success.

Find out more

Map

Related Locations (226)

swipe left & right to navigate

Sign in (Consumer)

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas