วัดโพรงมะเดื่อ

View photos

มีคนรุ่นเก่าเล่าไว้ว่าวัดนี้ ครั้งแรกตั้งอยู่ตรงที่หมู่บ้านพลับหรือบ้านหนองหินตรงนั้น เดี๋ยวนี้มีหลักฐานอยู่เรียกว่า ทุ่งวัด และ ยังมีต้นโพธิ์อยู่ที่ตั้งนานเท่าไร ไม่ปรากฏต่อมาย้ายมาสร้างตรงท้าย บ้านหนองฉิม คือ ที่ตรงนั้นมีเนินสูงมากเดี๋ยวนี้ยังมีกรวดและ กระเบื้องเศษอิฐมากมาย เป็นหลักฐานอยู่และตั้งอยู่นานเท่าไร ไม่ปรากฏก็ต้องย้ายมาจากหนองฉิมมาตั้งที่ตลาดโรงสีตลาดนอก ทุกวันนี้เพราะตรงหนองฉิม เป็นป่าห่างจากหมู่บ้านคนมาก จึงได้ย้ายมาตั้งอยู่นานเท่าไรไม่ปรากฏหลักฐานเพราะ ที่ตรงนั้นไม่บริบูรณ์จึง ได้โยกย้ายมาตั้งอยู่ตรงที่ปัจจุบัน วัดโพรงมะเดื่อ ตามชื่อของหมู่บ้านนี้ ทีเเรกบ้านโพรงมะเดื่อ ไม่ได้ชื่อนี้ ชื่อว่าบ้านหัวเข้ เพราะคลองตรงข้ามสะพานเกวียนมีต้นมะเดื่อใหญ่อยู่ต้นหนึ่ง และมีโพรงมะเดื่อซึ่งใหญ่จนมีจระเข้เข้าไป อาศัยอยู่ได้ ต่อมาจระเข้ได้หายไปเหลือแต่โพรง จึงได้เปลี่ยนชื่อ จากบ้านหัวเข้ เป็น บ้านโพรงมะเดื่อ วัดนี้ก็ได้เอาชื่อมาจากหมู่บ้านว่า “วัดโพรงมะเดื่อ” มาจนถึงทุกวันนี้

1
177 หมู่ 5 ตำบลโพรงมะเดื่อ, เมืองนครปฐม, นครปฐม, 73000, Thailand
11085 km from your location

Digital Temple Thailand

16-06-2021

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย

16-06-2021

ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Featured Sponsors

Special thanks to

TOA PAINT (THAILAND) PCL

As TOA strives to become a leader in a paint market, and with our responsibility, we have developed our capacity for sustainable competitiveness, focusing on consumers, stores, employees and communities as part of our success.

Find out more

Location

Branch (226)

swipe left & right to navigate

Sign in

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas